Snart kommer studenter på KTH kunna köpa kaffe till ett rabatterat pris.

IMG_4957

GreenCup heter muggen som från september kommer att finnas att köpa på kaféer runt om campus valhalla. Till ett pris av 60 kronor – inklusive en kopp kaffe, te eller annan varm dryck – kommer man kunna köpa muggen. Sen kommer man, varje gång man köper varm dryck, få den rabatterad om man har med och använder sin GreenCup.
Läs mer

Nya studentbostäder kan byggas på Valhallavägen

Skiss Utopia Sweco samt David Wiberg

Det kan bli 200 nya studentbostäder på Valhallavägen. Det menar Regina Kevius (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad. Även SSSB tror att det kan bli av och har varit inblandade i planeringen. Projektet är en del av ett större projekt som omfattar 700 lägenheter, idrottsplatser och skola på västra delen av Valhallavägen. Byggstart kan tidigast ske 2018.
Läs mer

Vilket valdeltagande förtjänar vi?

Hugi copy

I årets val till kårfullmäktige var valdeltagandet 11.2 %. Detta trots att det valet var digitalt och att det tog högst tre minuter att lägga sin röst med sin smartphone under en lunchrast. Det är jättedåligt, men knappast förvånande. På årets sista kårfullmäktigemöte var närvaron pinsamt låg. Nästan hälften av stolarna stod tomma och ett tag var det osäkert om mötet ens var beslutsmässigt. Signalen är tydlig; de flesta kunde faktiskt inte bry sig mindre om kårfullmäktige och till och...
Läs mer

Politiska och religiösa kårföreningar tillåts

Kårfullmäktiges fortsättning

Det är nu tillåtet för kårföreningar att vara politiska eller religiösa, så länge de avstår från att ta ställning för eller emot religiösa samfund eller politiskt partier. Men samtidigt blir det lättare för kårföreningar att mista sin status som kårförening, vilket nu blir mer av en tolkningsfråga för kårstyrelsen. Det röstades igenom av en bred...
Läs mer

Hur politisk var kåren på 70-talet?

Politik på THS

En gång i tiden fanns det partier på THS och kåren var allt annat än opolitisk. Men även utkämpades det en strid mellan dem som bara ville fokusera på studenters situation och dem som ville påverka samhället i stort. Osqledaren blickar tillbaka på kårpolitiken.
Läs mer

OL på TECHEQ

Techeq Ballonger

Färgglada heliumballonger, röjiga danssteg och Netlights vita platshäst trängs på Nalens scen. Några timmar tidigare stod där ett litet runt bord och personer med värdefulla tankar och konkreta tips. Vi är på festen efter lanseringen av jämställdhetsinitiativet TechEq.
Läs mer

Rekordlåg närvaro på viktigt kårfullmäktigemöte

KF i H1

Nästan hälften av stolarna stod tomma när kårfullmäktige skulle diskutera om verksamhetsplan, budget och ett nytt reglemente. Trots det blev det ett spännande möte där många viktiga beslut togs. Versamhetsplan, budget och en ny ekonomipolicy antogs av kårfullmäktige. En proposition om uppdatering av reglementet drog ut på tiden och inget beslut togs innan mötet ajournerades. Den längsta diskussionen gällde kårföreningar som tar ställning i religiösa och partipolitiska frågor, någonting som delar av kårfullmäktige nu vill tillåta. Mötet återupptas på måndag 19 maj klockan 18:00.
Läs mer

Studenter bygger genväg till KTH:s webbresurser

KTHARE broken wall

Använder du KTHare.se? KTH:s webbsidor får ibland kritik för att vara svårnavigerade. Det är många sidor att hålla reda på och många funktioner är svåra att hitta över huvud taget. Visste du tillexempel att det finns en sökmotor för att hitta till alla klassrum, eller att du kan boka grupprum på webben?
Läs mer

THS-veteran vice ordförande för SFS

Alvfors

Johan Alvfors, tidigare heltidsarvoderad chef för utbildningsinflytande på Tekniska högskolans Studentkår, har valts till vice ordförande för Svergies förenade studentkårer (SFS). I presidiet får han sällskap av en annan Stockholms-student, Rebecka Stenkvist som tidigare varit ordförande på Södertörns högskolas studentkår. Båda har suttit i SFS styrelse under året. Både Rebecka och Johan vill jobba med att höja medlemskårernas delaktighet i SFS nationella arbete. SFS är en sammanslutning av över 40 kårer i Sverige. Organisationen för studenternas talan på det nationella...
Läs mer