Hur vill partierna lösa framtidens ingenjörsunderskott?

Partimontage

Den 14 september är det val till Sveriges riksdag och troligtvis kommer inte högskolefrågor ägnas många spaltmeter. I våras ställde vi därför partierna mot väggen med tre frågor. Tredje och sista frågan löd: "År 2030 kommer Sverige att ha ett underskott på över 50.000 ingenjörer, hur vill ni lösa det?"
Läs mer

Vilken insats vill partierna göra på högskoleområdet?

Partimontage

Den 14 september är det val till Sveriges riksdag och troligtvis kommer inte högskolefrågor ägnas många spaltmeter. I våras ställde vi därför partierna mot väggen med tre frågor. Andra frågan löd: "Vilka insatser vill partierna göra på högskoleområdet?"
Läs mer

Vad vill partierna göra åt studenternas bostadssituation?

Partimontage

Den 14 september är det val till Sveriges riksdag och troligtvis kommer inte högskolefrågor ägnas många spaltmeter. I våras ställde vi därför partierna mot väggen med tre frågor. Första frågan löd: "Vad vill ni göra åt studenternas bostadssituation?"
Läs mer

Snart kommer studenter på KTH kunna köpa kaffe till ett rabatterat pris.

IMG_4957

GreenCup heter muggen som från september kommer att finnas att köpa på kaféer runt om campus valhalla. Till ett pris av 60 kronor – inklusive en kopp kaffe, te eller annan varm dryck – kommer man kunna köpa muggen. Sen kommer man, varje gång man köper varm dryck, få den rabatterad om man har med och använder sin GreenCup.
Läs mer

Nya studentbostäder kan byggas på Valhallavägen

Skiss Utopia Sweco samt David Wiberg

Det kan bli 200 nya studentbostäder på Valhallavägen. Det menar Regina Kevius (M), stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholms stad. Även SSSB tror att det kan bli av och har varit inblandade i planeringen. Projektet är en del av ett större projekt som omfattar 700 lägenheter, idrottsplatser och skola på västra delen av Valhallavägen. Byggstart kan tidigast ske 2018.
Läs mer

Vilket valdeltagande förtjänar vi?

Hugi copy

I årets val till kårfullmäktige var valdeltagandet 11.2 %. Detta trots att det valet var digitalt och att det tog högst tre minuter att lägga sin röst med sin smartphone under en lunchrast. Det är jättedåligt, men knappast förvånande. På årets sista kårfullmäktigemöte var närvaron pinsamt låg. Nästan hälften av stolarna stod tomma och ett tag var det osäkert om mötet ens var beslutsmässigt. Signalen är tydlig; de flesta kunde faktiskt inte bry sig mindre om kårfullmäktige och till och...
Läs mer

Politiska och religiösa kårföreningar tillåts

Kårfullmäktiges fortsättning

Det är nu tillåtet för kårföreningar att vara politiska eller religiösa, så länge de avstår från att ta ställning för eller emot religiösa samfund eller politiskt partier. Men samtidigt blir det lättare för kårföreningar att mista sin status som kårförening, vilket nu blir mer av en tolkningsfråga för kårstyrelsen. Det röstades igenom av en bred...
Läs mer

Hur politisk var kåren på 70-talet?

Politik på THS

En gång i tiden fanns det partier på THS och kåren var allt annat än opolitisk. Men även utkämpades det en strid mellan dem som bara ville fokusera på studenters situation och dem som ville påverka samhället i stort. Osqledaren blickar tillbaka på kårpolitiken.
Läs mer