• 5 min

  KTH

  2 maj

  Rapport från kårstyrelsemöte #14

  Ikväll rapporterar Osqledaren från Kårstyrelsemöte #14. Mötet är ett valmöte och ikväll kommer ny Kommunikationsschef, Näringslivschef och Chefredaktör för Osqledaren väljas. Kommunikationschef och Näringslivschef har en kandidat vardera och till Chefredaktör för Osqledaren är det 3(!) kandidater. 18.01 – Mötet öppnas! 18.03 – Vi börjar med en presentationsrunda för alla som är närvarande på mötet, vilket...

 • 3 min

  KTH

  21 april

  Forskare från KTH kartlägger människokroppens proteiner

  I tolv års tid har en multidisciplinär KTH-ledd forskargrupp arbetat med att kartlägga alla proteiner som finns i människokroppen. Resultatet har samlats i en öppen databas, The Human Protein Atlas, och 2015 publicerades slutrapporten i anrika vetenskapstidsskriften Science. När föregående år i forskningsvärlden nu summeras står det klart att deras rapport var en av...

 • 6 min

  KTH

  7 april

  Rapport från kårfullmäktigemöte #7 (Dag 2/2)

  Osqledaren rapporterar under kvällen från läsårets sjunde, och mycket speciella, kårfullmäktigemöte. Ikväll ska bland annat kårstyrelse, talman och sakrevisorer för 16/17 väljas. Möteshandlingar finns här. 18.09 Mötet återupptas sedan i tisdags. 18.10 Röstlängden justeras 18.12 26 personer är närvarande och mötet är därför beslutsmässigt 18.13 Kårstyrelsen lägger till tre övriga informationspunkter, bland annat om ekonomi och poster...

 • 5 min

  Åsikter

  6 april

  Studentdriven forskning hotas av nedläggning

  Tillägg: Författarna vill förtydliga att de under projektet 2015 fick väldigt mycket stöd från Bioskolan på KTH, som bidrog med labb, reagenter och material, tillgång till mätinstrument, handledning och stöd för resan till Boston. Syftet med artikeln var bara att...

 • 8 min

  THS, Val

  5 april

  Rapport från kårfullmäktigemöte #7 (Dag 1/2)

  Osqledaren rapporterar under kvällen från läsårets sjunde, och mycket speciella, kårfullmäktigemöte. Ikväll ska en motion och en proposition behandlas men framförallt ska THS kårpresidium, ordförande och vice ordförande, 16/17 väljas. På torsdag fortsätter mötet med fler valärenden, bland annat...

 • 7 min

  KTH

  2 april

  Undervisning av flyktingar på KTH

  Mitt i den värsta flyktingkrisen sedan andra världkriget kunde Stockholms Fria Tidning i höstas rapportera hur KTH:s ledning lade ner ett av universitetets hjälpinitiativ för flyktingar. Nyligen träffades initiativtagarna och ledningen igen, under ett öppet möte där hjälpinsatser för...

 • 3 min

  KTH

  27 mars

  Översyn av e-resurser vid KTH:s Bibliotek

  En kombination av ökade kostnader för e-resurser, ECE-skolans ekonomi och den svaga kronan har lett till att KTH:s bibliotek varit tvungna att säga upp 50 av 115 avtal för e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Osqledaren träffade Cecilia Heyman Widmark, enhetschef...

 • 2 min

  KTH

  23 mars

  Problem med plugget?

  Undrar du vem du kan vända dig till om du är missnöjd med en kurs eller rättningen på tenta? Oroa dig inte! OL listar vad du kan göra och vad du har för rättigheter. Prata med läraren! Det kanske...

 • 5 min

  KTH

  17 mars

  Ingenjör: Framtidsyrket

    I början av februari gick arbetsförmedlingen ut med sin årliga rapport Var finns jobben? – en prognos över arbetsmarknadens utveckling. Rapporten talar sitt tydliga språk: ingenjörerna väntar den största jobbtillväxten av alla arbetsgrupper under 2016, med en liknande...

 • 15 min

  KTH

  9 mars

  Rapport från frågestund med rektorskandidaten Sigbritt Karlsson

  Osqledaren rapporterar från en frågestund som THS Utbildning anordnar med rektorskandidaten Sigbritt Karlsson. Under cirka en veckas tid har studenter fått skicka in sina frågor och vi är på plats för att referera både frågor och svar.