Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Händer allt av en anledning?

Truc Do - Authortruc.do@osqledaren.se

Ougezihan Xieraili - Illustratorougezihan.xieraili@osqledaren.se

Har du någonsin tänkt på varför vissa saker hände just dig och inte någon annan? Är det av slumpen eller av någon anledning?

Det finns olika sätt att tolka uttrycket “allt händer av en anledning”. Händelser kan ses som lyckliga eller oturliga. Det beror helt enkelt på hur en uppfattar situationen. Och sådana händelser kan förklaras ur både ett spirituellt och vetenskapligt perspektiv.

Att saker och ting inte alltid går som man önskar är något som alla individer ibland känner frustration över, oavsett om det rör sig om små eller stora saker. Men varför saker händer är inte den viktigaste frågan. Det finns flera möjliga förklaringar till varför något händer, och hur man ser på händelsen kan vara avgörande. Många funderar på om saker händer av en anledning eller om de bara har tur och otur i livet.

Ett typ av svar på den frågan går att finna i de flesta religiösa texter där alla händelser tillskrivs en gudomlig plan. Till exempel säger Koranen i vers 8:70: “Han ska ge dig något bättre än det som har tagits ifrån dig…” och i vers 18:24: “Om Allah så vill!” I Biblen finns också liknande passager som Jeremia 29:11: “Jag vet vilka planer jag har för er…”

Detta kan tolkas som att allt händer av en anledning, att våra liv är förutbestämda och planerade. Men vad dessa “anledningar” är kan vara föremål för olika tolkningar. Troende argumenterar för att den gudomliga planen inte kan förstås av människor men att negativa händelser kan inträffa för att skydda individen från ännu värre händelser, eller som en utvecklingsmöjlighet.

Från ett sekulärt perspektiv betraktas uttrycket ofta som att händelser är resultatet av slumpen och att fokuset därför ska läggas på att försöka kvantifera sannolikheten för att något ska inträffa snarare än att leta efter en djupare betydelse bakom det.

Jag upplever att om man har en positiv inställning blir det lättare att hantera olyckliga händelser. Då jag anser att det blir enklare att släppa taget om det förflutna, vilket gör det enklare att gå vidare i livet. Som ordspråket lyder: “När en dörr stängs öppnas en annan.”

Jag kan relatera till detta på ett personligt plan. Nyligen stod jag inför ett svårt studieval mellan Göteborg, min hemstad, och Stockholm. Jag funderade på om jag borde stanna nära mina vänner och familj i Göteborg eller ge mig ut på ett äventyr i Stockholm. För mig var inte valet självklart.

Då jag diskuterade detta med en nära vän föreslog hon att jag skulle se det som en möjlighet till utveckling. Enligt hennes åsikt borde jag ta chansen att studera i Stockholm eftersom utbildningen där var bättre än i Göteborg.Jag funderade på detta i tre veckor och under den tiden började jag se många spännande möjligheter i KTH och Stockholm. Jag tog till sist beslutet att flytta, övertygad om att möjligheten uppkom av en anledning.

Det var utmanande till en början, men jag har sedan dess kommit till övertygelsen att jag gjorde rätt val. Glädjen som jag har upplevt och de utmaningar jag har kunnat övervinna under min tid som student på KTH har befäst min tro om att det fanns en anledning bakom att jag har erbjudits denna möjlighet.

Jag tror att oavsett vilket perspektiv man har på frågan, så kan det vara klokt att hålla fast vid en positiv syn på de händelser som inträffar under livets gång. Det går att grotta ner sig i uttrycket "allt händer av en anledning" då det tangerar med många olika livsåskådningar och värderingar, vilket möjliggör hetsiga debatter. I livet kan det vara svårt att bestämma en orsak till varför saker och ting händer, men jag tror att vår inställning till och hur vi hanterar händelserna har en stor effekt på vår personliga utveckling och vårt välbefinnande.

Publicerad: 2023-11-02

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2024 Osqledaren.