Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Vad hände på SFS fullmäktige 2023?

Benjamin Javitz - Authorbenjamin.javitz@osqledaren.se

Sveriges förenade studentkårer - Photographersfs@sfs.se

För tre veckor sedan var det dags för årets SFSFUM - Sveriges förenade studentkårers fullmäktigesammanträde! Cirka 200 representanter från Sveriges studentkårer samlades i Eskilstuna för att välja nytt presidium och styrelse och bestämma vad SFS skulle arbeta med nästa år.

Vad är SFS egentligen? Från deras hemsida: SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter och doktorander. SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Under fullmäktige valdes Jacob Färnert från Uppsala studentkår, som är SFS nuvarande vice ordförande, till ordförande för nästa år. Klara Dryselius från Kristianstad Studentkår blir nästa vice ordförande.

SFSFUM valde även en ny styrelse som ska representera alla studenter i Sverige - och en av ledamöterna blir Elsa Berlin, Kongliga Kemisektionens nuvarande ordförande. Grattis Elsa!

- Det känns så himla kul! Det ska bli spännande att få jobba med studentinflytande och för studenters bästa på nationell nivå. Jag hoppas på ett utmanande och väldigt lärorikt år, säger Elsa.

Vad vill du jobba med i styrelsen?

- Jag vill framför allt jobba med frågor kring återhämtning! Studiemedlet och terminerna behöver omformas för att ge studenter möjlighet till återhämtning. Som den enda ingenjörsstudenten i styrelsen hoppas jag också kunna bidra med det perspektivet, kanske framför allt inom SFS prioriterade fråga om förutsättningar för hög utbildningskvalitet.

SFS har även fått fyra nya medlemskårer: Studentkåren vid Johannelunds teologiska högskola, Militär- och Försvarshögskolans Kadettkår, Marie Cederschiölds Studentkår, och Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet blev medlemmar i SFS.

- Studentkårer av alla storlekar och typer behövs i den nationella studentrörelsen, det är roligt att se att fler kårer vill vara med i SFS, sa Linn Svärd, Sveriges förenade studentkårers ordförande under året 2022/2023.

Andra beslutspunkter var bland annat SFS verksamhetsplan och ett samlat åsiktsprogram:

- Verksamhetsplanen reglerar SFS arbete det kommande året och medlemmarna röstar om vilka frågor som är mest prioriterade. Följande prioriterade frågor beslutades: Studenters ekonomiska situation, En ändamålsenlig och rättssäker individuell studieplan (ISP), Distansutbildning, Artificiell Intelligens i högre utbildning, och Återhämtning.

Nya punkter i åsiktsprogrammet inkluderar:

  • att studentkårerna ska ges möjlighet att delta i beredning och beslut av de avtal som lärosätet sluter med beställare av uppdragsutbildning
  • att staten och dess myndigheter ska tillse att lärosätena utreder, utvärderar och för statistik över studenternas hälsosituation och orsakerna till studenternas psykiska ohälsa.
  • att lärosätena bör ges möjligheter till att äga och förvalta sina egna lokaler.
  • att hyran för studentbostäder inte ska överstiga 30 procent av studiemedlet.

Här finns sammanfattningen från SFSFUM på SFS hemsida. Du kan också hitta pressmeddelanden om nya presidiet här och de fyra nya medlemskårerna här


Publicerad: 2023-05-24

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.