Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Annonsera

Med sin upplaga på ca 10 000 ex är Osqledaren Sveriges största tekniska studenttidning. Tidningen är helt annonsfinansierad och skickas kostnadsfritt hem till alla kårmedlemmar vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm fyra gånger per läsår. Osqledaren är det bästa sättet att nå studenter på KTH. Osqledaren drivs ideellt av studenter under ledning av en heltidsarvoderad chefredaktör (tillika ansvarig utgivare).

Tillsammans skriver vi om det som händer på KTH, studentkåren, nöje, teknik, arbetsmarknad och annat som intresserar studenterna. Ambitionerna är höga både vad gäller det redaktionella innehållet såväl som produktionen. Osqledaren är ett utmärkt annonseringsalternativ för er som vill nå KTH-studenter eftersom vi kommunicerar med framtidens KTHingenjörer på ett naturligt och välbekant sätt, regelbundet och i stor volym.

Kontakt

Vill ni annonsera i Osqledaren?
Skriva till oss på:
osqledaren@ths.kth.se

Annons i fysisk tidning

 • Tryckteknik: Fyrafärgs CMYK.
 • Upplösning: 300 dpi
 • Utfall: 3mm
 • Inlaga: 100g TF Obestruket Offset
 • Omslag: 250g TF Obestruket Offset
 • Baksida

  Mått: 180 x 200 mm
  25 000 kr

  Halvsida

  Liggande: 208 x 135 mm
  Stående: 104 x 270 mm
  10 000 kr

  Helsida

  Mått: 208 x 270 mm
  18 000 kr

  Kvartssida

  Stående: 104 x 135 mm
  6 000 kr

  Utgivningsplan 2023/2024

  Utgåva 1

  Säljstopp 10/10/23
  Utgivning 06/11/23

  Utgåva 2

  Säljstopp 07/12/23
  Utgivning 08/01/24

  Utgåva 3

  Säljstopp 23/02/24
  Utgivning 22/03/24

  Utgåva 4

  Säljstopp 26/04/24
  Utgivning 24/05/24

  Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
  © 2008 - 2024 Osqledaren.