Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Vem har makten på Kåren?

THS Kårordförande Teo Elmfeldt - Authorordf@ths.kth.se

THS Vice Kårordförande Vendela Folke - Authorvordf@ths.kth.se

Carl Housten - Photographercarl.housten@osqledaren.se

Hej, Teo & Vendela här igen!

Vi tror att för många så kanske svaret på rubrikens fråga är just att det är vi två som har makten, och i många situationer är det faktiskt så. Vårt uppdrag och mandat innebär att vi lättare kan genomföra förändring, driva saker vi tycker är viktiga och hjälpa andra med en överblick. Att vi prioriterar, eller inte prioriterar, någonting gör skillnad. Men det ger långt ifrån hela bilden av hur makten på THS ser ut och fördelas.


Först och främst: THS är, liksom alla studentkårer, demokratiskt uppbyggt. Den yttersta makten ligger hos alla våra medlemmar, alltså hos dig. Dels i formella val och omröstningar, men också i vad du väljer att engagera dig i.


Demokratisk makt

Det är du som röstar i sektionsval, val till kårfullmäktige, eller val i kårföreningen du väljer att engagera dig i. På så sätt är du med och bestämmer vilka som får makt. På sektionsmöten eller årsmöten röstar du i frågor som är större, och kan delta i diskussion och framtagning av förslag. Det är de besluten som sedan ska styra allt som händer. I kåren centralt kanske besluten är lite längre bort. Ungefär såhär:

  1. Du är med och väljer Kårfullmäktige
  2. Kårfullmäktige sätter verksamhetsplan och väljer Kårstyrelsen.
  3. Kårstyrelsen styr verksamheten, men det är också de som anställer kanslichef som ansvarar för all anställd personal. Och förstås, väljer Kårledningen, de studenter som jobbar heltid ett år på Kåren.
  4. Kårledningen får ansvar för att utifrån verksamhetsplanen, styrelseuppdrag, och egen övertygelse leda stora delar av kårens centrala verksamhet och samordna det lokala.

Men visst blev det väldigt abstrakt nu? Det känns kanske inte så nära just dig? Tur att det finns andra vägar till inflytande och makt!


Din makt att påverka

Om du vill förändra eller påverka något på kåren är det mest effektiva sättet att nå inflytande och därmed makt att engagera dig operativt. Hör av dig till dem som arbetar med eller har inflytande över området och boka ett möte. Visst finns det ett värde i att kunna gnälla bland kompisgänget eller anonymt i internetgrupper, men det är sällan därifrån faktisk förändring sker. Istället handlar det om att kavla upp ärmarna, sätta sig in i ett ämne och därefter agera konstruktivt.


En bra start kanske är det lokala, i sektionen eller kårföreningen. Teo började sitt engagemang genom att fråga hur han kunde hjälpa till med planeringen av en vårbal, och blev ansvarig över serveringen. Sedan såg han att studienämnden inte syntes så mycket, trots att det de gör är bland det absolut viktigaste i sektionen, och tog en förtroendepost utifrån frågeställningen hur kan vi nå ut bättre? Och hittade sitt kall inom styrelsen med att styra upp vem som har tillgång till vad, och hur. Vendela funderade mycket på hur kan vi göra mottagningen roligare och minska dötiden mellan aktiviteterna, och sökte sig därför till lekledare i mottagningen. Något som blev en språngbräda för ett övergripande ansvar över Arkitektursektionens mottagning, och även till ansvar över en jubileumssångbok för att kunna dela hennes kärlek till de studentikosa sångerna.


Så för att återgå till dig, kära medlem och läsare: Känns det som att sektionen är alltför beroende av engångsplast vid fester och annat stohej? Eller att nog måste det finnas ett bättre sätt för studienämnden att nå ut med sitt arbete? Kanske har du en idé för att få ännu fler att känna sig välkomna i studentlivets härliga värld? Våga försöka göra något åt saken! Det kan kännas läskigt och svårt, men i slutändan är det just på grund av alla som tar på sig sådana utmaningar som vi kommer framåt!


Om du sedan vill lyfta blicken och få en genomslagskraft över hela kåren, eller helt enkelt känner att du inte vet hur du kan börja engagera dig, då finns vi här i Nymble och hjälper dig på vägen. Svaret blir kanske en fråga: Finns det något du vill göra för att förbättra detta? Men det viktiga är att du vet att vår dörr står metaforiskt öppen. Skicka ett mail! Om du hamnat fel så leder vi det gärna vidare, om du hamnat rätt kanske nästa steg är en fika inne på kårledningskontoret i Nymble. Vi finns här för dig!

Publicerad: 2022-01-21

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.