Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Ulf Kristerssons besök på AI-labbet på KTH

Raquel Frescia - Authorosqledaren@ths.kth.se

Den 8 december besökte Sveriges statsminister Ulf Kristersson, tillsammans med civilminister Erik Slottner, KTH. Besöket, som fokuserade på högskolans arbete inom AI och robotteknik, blev också scenen för inrättandet av en ny svensk AI-kommission.

Sveriges statsminister och civilminister besökte KTH för att lyfta fram och diskutera Sveriges framsteg och framtidsvisioner inom AI och robotteknik. Besöket inleddes med en rundtur i AI-labbet på KTH, där de senaste innovationerna och forskningsprojekten presenterades.

Under pressträffen som följde labbvisningen avslöjade statsministern nyheten om den nybildade svenska AI-kommissionen, ledd av Carl-Henrik Svanberg, tidigare ordförande för Volvo. Kommissionen har fått i uppdrag att utforska och rapportera om hur Sverige kan stärka sin position och konkurrenskraft inom AI-sektorn. Målet är att säkerställa att Sverige inte bara håller jämna steg med den globala utvecklinger utan också bidrar med insikter och innovationer.

I samband med den svenska AI-kommissionens inrättande diskuterades även den nyligen överenskomna AI-lagen inom EU. Denna lagstiftning syftar till att reglera användningen av AI inom unionen, med särskilda förbud mot vissa användningsområden och stränga villkor för andra. Statsministern betonade vikten av denna utveckling och hur den kommer att påverka Sverige, inte bara genom att ställa tydliga ramar för AI-användning utan också genom att främja en säker och ansvarsfull utveckling av tekniken.

Vid besöket förekom fredliga protester. Studenter samlades utanför för att uttrycka sitt missnöje mot regeringens politik och kräva att Sverige tar ställning mot de pågående orättvisor i Palestina och kräva en vapenvila, inklusive att uppmana KTH att bryta band med israeliska universitet kopplade till militären. Efter pressträffen leddes Ulf ut via en annan väg än planerat då demonstranterna hade blockerat utgången.

Ulfs tillkännagivande av den nya AI-kommissionen markerar vikten av att inte bara hålla jämna steg med den globala utvecklingen inom artificiell intelligens utan också ta en ledande position. Genom att samla experter från både akademin och näringslivet syftar kommissionen till att utveckla en omfattande plan för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Vidare belyser diskussionen kring EU:s AI Act Sveriges roll inom en större europeisk kontext. Med denna lagstiftning tar EU ett steg framåt för att sätta standarden för ansvarsfull AI-användning. Detta pekar på en balansgång mellan innovation och etik, där KTH kan bidra med sin tekniska expertis.

Besöket, tillsammans med AI-kommissionen, innebär en möjlighet för KTH att ytterligare cementera sin position som en ledande institution inom teknik och innovation.

Publicerad: 2023-12-08

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2024 Osqledaren.