Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Snart kanske du får äta pizza i Nya Matsalen

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Victoria Rohrer - Photographerosqledaren@ths.kth.se

Huruvida pizza ska få serveras på ett sektionsmöte i Nya Matsalen, eller inte, kan låta som en banal fråga. Men på Kåren är det senaste årens mest infekterade ödesfråga.

Under Kårfullmäktiges andra sammanträdande 21/22 skickades en motion på ämnet in för tredje året i rad. Denna gång hade Kårstyrelsen höga ambitioner att reda ut det. En juridisk konsult hyrdes in för att delta på mötet- Han hävdade bland annat att THS kan vara landets mest juridiskt komplicerade organisation. Detta sammanträdande av Kårfullmäktige, var också det första där en motion i frågan har fått genomslag.

Intressekonflikten ligger i vilken lösning som ger störst studentnytta. Å ena sidan finns restaurangen till för att skapa rörelse i Nymble och ger oss ett permanent serveringstillstånd, vilket möjliggör den mängd event som finns i byggnaden. Å andra sidan upplever en del studenter att en del av byråkratin bakom detta hindrar engagemang snarare än att främja det.

Exempelvis tillåts i dagsläget inte studenter tillträde till restaurangens kök- och vid servering av alkohol på serveringsytan regleras utbudet av mat så att det måste köpas in från restaurangen.

Motionen i fråga har ibland kallats för "pizzamotionen" och syftar att underlätta problemen som upplevts i samarbete med restaurangverksamheten och lokalbokningen genom förslag på en ny policy.

Ett ytterligare perspektiv som är viktigt att ha med sig i detta är att restaurangen har 11 anställda, och att deras arbetsförhållanden måste tas i åtanke.

I ett försök till att reda ut trasslet som ofta benämns "restaurangfrågan" har vi talat med involverade parter och lyssnat in deras åsikter. En drivande röst i frågan och motionär har varit Erik Nordahl från I-sektionen. Vi träffade honom för att ställa några frågor.

Vad har du haft som mål att uppnå i ditt arbete med restaurangfrågan?

- För mig personligen har det handlat mycket om att studenter inte blir lyssnade på och att man inte tar hänsyn till en stor del av studentkroppen. Jag började engagera mig i Kårfullmäktige 18/19- och det är så mycket som är konstigt och inte stämmer. Det finns många studenter som är apatiska. Mitt mål har varit att hjälpa människor få sina röster hörda och ändra på hur saker fungerar.

Som vadå?

- Det är svårt att sätta allt i text. Men i grunden har det handlat om att det finns många studenter som inte känner sig respekterade; som blir förbisedda. Som känner att det är mer jobb att samarbeta med THS än vad det är värt. Jag har gått här i fem år och har hört så många olika historier. Från olika bakgrunder. De som fixar fester, spexare, internationella, de som engagerar sig studiesocialt och inom studiepåverkan. Det överhängande målet har varit att påverka så att dem får en röst.

På vilket sätt tror du att ditt förslag kommer leda till en ökad studentnytta?

- Jag tror att det är väldigt viktigt att vi börjar prata om en verksamhet styrd av principer och som är demokratiskt förankrad.

Han påpekar att det har funnits väldigt lite skriftliga styrdokument och insyn i styrelsens arbete och prioriteringar. Många studenter får enkla nej som svar utan förklaring eller bakgrund, vilket också gör det väldigt svårt att motsätta sig.

- Det handlar mycket om att faktiskt ha en diskussion och att studenter ser att man kan förändra. Sålänge folk tror att man inte kan förändra saker så kommer ingen förändring ske.

- Studenter ska känna att deras vilja ska representeras. Restaurangen är en del av det men det slutar inte där. Vi kan inte ha en kår där medlemmarna inte känner sig representerade. Om vi inte faktiskt får studenterna att känna sig delaktiga så är det ingen idé.

Hur känns det att ha fått igenom din motion? Är du hoppfull att verksamheten kommer ändras som du tänkt dig?

-Ja, jag är hoppfull. Det är inte bara för att vi fått igenom motionen, utan också för att diskussionen med styrelsen och fullmäktige har förändrats mycket genom åren. Det har skett ett skifte i hela kåren i hur studenter ser sina möjligheter att förändras, och styrelsen ser på kommunikation på ett bra sätt.

"Jag märker att samarbetet med kåren och styrelsen har förbättrats avsevärt i år jämfört med tidigare år."

Kårstyrelsen har påbörjat utredningar och implementationer av den nya policyn. Vi talade med Ossian Ahlkvist som ansvarar för detta från styrelsens håll.

- Vi fick med oss från föregående KS att det här är något att arbeta med. Redan på vår första konferens bestämde vi oss för att starta en grupp för att jobba med det och försöka ligga lite före i arbetet.

Vad är det som kommer förändras?

- Det är inte helt klart än. Vi har försökt uppfatta andemeningen i KFs beslut, vilket på ett sätt är att det ska vara enklare att hyra saker i Nymble. Och att den simpliciteten ska få gå ut över kostnaden att hyra. Det ska bli simplare att hyra en lokal och se till att det bara funkar. Det ska vara tydligare vad man får och inte får göra.

- Internt i verksamheten ska det förbättras hur restaurangen fungerar. Det ska bli tydligare för dem vad deras uppgift är och tydligare hur dem ska uppnå de krav som finns. Men det måste också bli en rimligare arbetsbelastning för restaurangpersonalen, i år har dem haft jättejättemycket. De arbetar hårt för att nå kraven som finns från studenternas sida. Att vi kan fixa så att det är tydligare vad man får göra gör det också enklare för restaurangen att utföra deras arbete.

- Bokningssystemet ska förbättras. Det överensstämmer idag inte med verkligheten. Man kan boka in saker man inte får göra, exempelvis.

Tror ni att arbetet leda till en ökad studentnytta?

- Ja, på flera sätt. Vi tror att om det blir enklare för folk att boka Nymble gör det att fler kommer boka roliga event. Det här är ett problem som funnits länge som nu görs något åt. Det här arbetet ger oss möjlighet att uppmärksamma olika saker- kanske rusta upp gasquen.

Hur ser tidslinjen ut? När får vi se ert arbete och när kommer studenter att påverkas?

- Det finns lite olika delar i det. Vi har fått tre saker i uppdrag: att implementera policyn, att ta fram ett PM där tanken är att det är mer specifikt. Detta rapporteras tillbaks på Kårfullmäktige 04. Den tredje är att nästa års Kårstyrelse ska utreda hur det har gått att implementera detta, hur det ser ut i praktiken.

- Utöver det vi fått i uppdrag att göra från Kårfullmäktige kommer vi ju också från olika studentbakgrunder och har sett missnöjen. Vi ser detta som ett tillfälle att göra saker bättre. När vi talade med restaurangkonsulten vi hyrde in kom vi fram till flera saker som bör ses över- vilka ytor ska täckas av serveringstillståndet? Vad får man göra på serveringsytan? Som tillståndsägare är vi ansvariga för allt som händer där, om man inte villkorar det i kontraktet man skriver under när man hyr lokalen, är det ett kontraktbrott så skadar det inte tillståndet på samma sätt.

Styrelsen har haft kontakt med THS kansli, restaurangen och kårledningen. Nu är det dags att koppla in Kårfullmäktige och en gruppering som arbetar med frågan, Festutsqottet.

- Vi ska se till att alla blir nöjda och går framåt. Vi säljer in en paketdeal till hela verksamheten och fullmäktige.

- Efter år av investering i den här frågan får man en väldigt stor insikt i hur saker fungerar. Jag vet då också när man ser detta från utsidan så känns det lite läskigt att ta tag i den här skitjobbiga pucken. Till exempel om man, som man borde, söker till Kårstyrelsen 22/23. Men det är ett superintressant projekt där man får ta med sig alla sina strategiska och operativa kunskaper från styrelsearbete.

"Det här är en rent studentpolitisk fråga och det är väldigt intressant. Folk har tyckt att det varit dåligt och man har försökt ge svar på det."

Publicerad: 2022-03-28

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.