Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

SLÄPP IN OSS!

Näringslivschef | Head of Business Relations, Erik Nordlöf - Authornaringsliv@ths.kth.se

Projektledare THS Armada | Project manager of THS Armada, Leonard Hökby - Authorarmada@ths.kth.se

Corona är äntligen över, studenterna är tillbaka på Campus! Föreläsningar, fester och företagsevent är tillbaka - fast inte helt. Efter pandemin har det blivit svårt att hitta lokaler till företagsevent och KTH säger blankt nej till att använda nyrenoverade föreläsningssalar till lunchföreläsningar.

Som en student så fint sa i en av våra undersökningar: ”för en lyckad lunchföreläsning måste det förstås finnas lunch”, och sedan en tid tillbaka har vi studenter blivit begränsade till endast V1, V2, V3 och U-hallen (som inte är möblerad) när lunch ska serveras. De lokalerna har gemensamt är att ingen är tillräckligt stor för de lunchföreläsningar företagen efterfrågar.

Den största av V-salarna har kapacitet för max 90 personer, medan många företag önskar sig minst 100 gäster på sina föreläsningar. Samtidigt meddelar sektionerna att de inte har några problem med att fylla en lunchföreläsning med fler studenter än så och att tillgång till större lokaler skulle skapa förutsättningar för samarbeten mellan sektioner och föreläsningar med uppåt 150 gäster.

Det känns som att en lösning inte är långt borta. Tillgång till en eller två stora lokaler (som tar över 120 gäster) utöver de som finns nu skulle lösa problemet. Användningen av dessa skulle kunna roteras för att jämna ut påverkan, en viss avgift för användningen skulle kunna tas ut och ett system för att garantera varsam hantering av lokalerna skulle kunna implementeras.

Men låt oss stanna här och säga tack. Tack KTH för de fräscha och trevliga lokaler som ni renoverat upp! Vi tycker att upprustade lokaler är bra, men att en felprioritering görs om dessa lokaler blir så upprustade att man inte kan äta i dem; poängen med att rusta upp lokaler är att de ska fungera väl för sitt ändamål, och lunchföreläsningar har länge varit en viktig del av det ändamålet.

Det finns också en godtycklighet i när mat får ätas i lokalerna: på kursföreläsningar är det inte ett problem, och smaskandet ekar högt mellan de matematiska bevisen. Men när studenterna arrangerar event så är mat förbjudet för att det ”sliter” på lokalen. Studenter är slasar verkar det tyckas. Att vi från kårens sida kommer med förslag som pricksystem, bokningsavgifter eller städböter biter inte utan möts med oförståelse och intrycket vi får är att KTH inte litar på studenterna.

Ser vi oss om i landet har andra universitet inte samma problem. På både LinTek i Linköping och på Uppsala Universitet får studenterna låna föreläsningssalar till lunchföreläsningar utan kostnad. De universiteten tolkar det som en del av högskoleförordningens krav på att studentorganisationer ska få använda universitetets lokaler (Förordning 1998:1003).

KTH har förutom att följa högskoleförordningen mycket att vinna på att skapa bra förutsättningar för THS näringslivsarbete på sektionerna. Studenternas framtid påverkas mycket av företagen de träffar på campus, och KTH:s varumärke bygger på att studenterna blir framgångsrika efter examen. Intrycket av att komma till Campus och möjligheten att träffa studenter påverkar också företagens bild av KTH; ett KTH som visar sig från sin finaste, nyrenoverade, sida förstärker bilden av KTH som ett av världens främsta universitet.

Så: kära KTH, ge oss förutsättningarna för att hålla bra lunchföreläsningar med intressanta företag. Ge oss tillgång till ytterligare två stora föreläsningssalar och arbeta med oss för att sätta upp rutiner för hur de ska skötas.

Publicerad: 2023-05-23

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.