Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus
Podcasts
Insändare

Salstentor under pandemi

Cornelia Thane - Authorosqledaren@ths.kth.se

Tentaperioden är igång och det är stressigt, stressigare än vanligt när Coronafallen ökar i Stockholmsregionen. Nästa vecka står salstentor på menyn och oroliga studenter mejlar Osqledaren om hur KTH garanterar studenternas säkerhet under tentamen.

Mycket står på spel för oss studenter: utbildning, CSN och rätten till bostad hos SSSB. Coronafallen i Stockholmsregionen ökar och ytterst lite relevant information om hur tentamen ska genomföras praktiskt finns tillhanda på KTH:s hemsida. I tisdags skickade rektorn ut ett brev med en uppmaning om att respektera varandra och att stanna hemma om man är sjuk. Det svarar dessvärre inte på de frågor som vi studenter behöver svar på nu.

Höstens tentaperioder är spikade och kommer innebära att salstentor kommer att genomföras. Men alternativa lösningar för examination för studenter i riskgrupper har lämnats till den individuella examinatorn, i många fall hänvisar de till omtentaperioden.

På Grundutbildningsutskottets (GU) möte den 28 september 2020 berättade de att tentasalarna kommer att vara utrustade med handsprit och plexiglasskärmar, samt möblerade enligt skiss för tentamenssittning i respektive sal.

Vid kontakt med Leif Kari, vicerektor för utbildning på KTH bifogade han följande utlåtande:  KTH har utformat smittskyddsåtgärder för personal och studenter för salsexamination i period 1. Dessa åtgärder har bedömts av Smittskydd Stockholm och befunnits väl utformade och i flera fall mer långtgående än de generella åtgärder Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm föreslagit. Vi känner oss därför – under rådande förhållanden – trygga i att föreslå examination i sal.

KTH motiverar att upplägget är Coronasäkrat och därför kommer tentorna inte ställas in om enstaka fall konstaterats smittade i Covid-19. Men för att citera Oscar Stenström, chef för utbildningsinflytande på THS “Dispyten summerad: THS har pushat för alternativ examination, Grundutbildningsansvariga har pushat för Zoom-tentor och Skolcheferna, som i praktiken fattat beslutet, har pushat för salstentor.”

Måndagen den 19 oktober ska de ta upp hur vårens upplägg, och därmed också hur tentaperioderna, ska se ut. Vad tycker ni om detta? Vad tycker ni KTH ska fokusera på för att ni ska känna er säkra under pågående pandemi? Tyck till och mejla osqledaren@ths.kth.se

Vill ni veta mer? Följ nedanstående länkar för kontinuerlig information från KTH.

Om tentor HT20: https://www.kth.se/student/kurs/tentamen

Löpande info om Covid-19:https://www.kth.se/student/hostterminen-2020-med-anledning-av-covid-19-1.996757

Publicerad: 2020-10-14

Twitter logo

Ansvarig utgivare: Cornelia Thane
© 2008 - 2020 Osqledaren.