Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Rektor fattar beslut om anonym examination – märkbart påverkat (av THS)

Benjamin Javitz - Authorbenjamin.javitz@osqledaren.se

Inte nog med att tentorna och läsåret snart är slut, det är också dags att fira något som THS har kämpat för länge: anonym examination på KTH blir snart verklighet - "the new normal", som rektor Anders Söderholm skulle säga.

Photo: THS

”Rektor beslutar att ge universitetsdirektören i uppdrag att ta fram en rutin för anonymisering av provsvar vid skriftlig examination i sal, till exempel vid skriftlig tentamen, kontrollskrivning och liknande”
”Uppdragen ska rapporteras till rektor senast under oktober 2023 med målsättningen att, vid de examinationstillfällen det är lämpligt, gå över till anonymisering av provsvar från och med vårterminen 2024.”

Ovanstående beslut fattades i ett rektorsbeslut den 30 maj 2023. Enligt beslutet ges också uppdrag att undersöka möjligheten att ha anonym rättning för inlämningsuppgifter och quiz i Canvas.

THS Chef för Utbildningsinflytande Filip Axelsson skriver på THS hemsida:

“Initialt kommer skriftlig salstentamen att få anonym rättning. Beslutet klargör dock att all examination – givet att det är praktiskt genomförbart utan att negativt påverka examinations pedagogiska värde – kommer att bli anonym i framtiden. Utan THS påverkansarbete skulle detta inte vara möjligt. THS har ända sedan vi grundades 1902 varit den främsta drivande kraften för positiv utveckling på KTH. Detta är en vinst för studenters rättsäkerhet som vi är oerhört stolta över men självklart slutar arbetet inte här!“

Osqledaren frågade honom hur det känns att äntligen få ett rektorsbeslut om frågan:

“Jag är självklart stolt och lycklig över det gedigna arbete som jag och mina förerträdare har gjort i den här frågan. Påverkansarbete är ofta krokigt med både framgångar och motgångar och detta är en stor framgång! Jag har haft gamlingar som var aktiva på mitten av 00-talet som hört av sig och varit oerhört glada över att frågor som de drev äntligen blivit verklighet. Men självklart är kampen för anonym examination inte över tills alla teknologer på KTH får uppleva anonym examination på riktigt!”


Publicerad: 2023-06-02

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.