Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Politik på campus

Vänsterteknologerna - Authorvansterteknologer@gmail.com

Högerteknologerna - Authorht@fmsf.se

Med ett helt nummer om politik - var vi tvungna att höra av oss till kårens egna politiska föreningar! Vi har ställt några frågor till kårens yngsta och äldsta förening.

Vänsterteknologerna är en partipolitiskt fristående sammanslutning av vänsterorienterade studenter på KTH vars syfte är att vara en trygg mötesplats och ett forum för dialog. Den ideologiska vänstern ska finnas representerad på KTH för att främja ett demokratiskt samhälle i stort. Vi har deltagit i demonstrationer, startat en bokcirkel och haft en massa trevliga sammankomster. Vi ämnar bjuda in föreläsare, anordna pubkvällar och andra roliga aktiviteter för att främja vänsterpolitisk diskussion. Efter sommaren ska ansökan skickas in om att bli en officiell THS-förening!

Varför ska man bli medlem hos er?

- Om man känner en avsaknad av ett vänster-forum på campus så borde man definitivt gå med! Att bli medlem i Vänsterteknologerna är en utmärkt möjlighet för den som vill öka sitt engagemang eller sin kunskap inom politik. För den som är nyfiken kan ni hitta oss på Instagram @vansterteknologerna, Facebook och Discord.

Vad är era politiska mål?

- På KTH vill vi skapa infrastrukturen för vänstersinnade personer att få kontakt med varandra. Vi vill möjliggöra organisering, väcka diskussion och skapa en diskurs kring klass, miljö och jämlikhet. Vi vill väcka ett intresse för ingenjörens potential att förbättra världen!

Hur ser ni på ingenjörens roll i samhället?

- Som ingenjör bidrar man till utveckling av dagens och framtidens teknik och den tekniken har stor potential att göra både nytta och skada. För att den ska göra nytta kräver det att man inte ställer sig passiv i etiska frågor och att man utvärderar vad det man gör bidrar till. Ingenjörer, både som utvecklare av teknik och även potentiellt som höginkomsttagare har en viss makt i samhället och med makt kommer ansvar. Historien är full av exempel på teknik som, medvetet eller omedvetet, drabbat utsatta grupper negativt. För att undvika det gäller det att man tar in många perspektiv och är medveten och utvärderande kring det man gör.

På vilket sätt efterspeglas detta idag i utbildningarna, om det gör det?

- Hos många av utbildningarna uppmuntras kritiskt tänkande kring teknikens roll i samhället. Det tycker vi är bra! Ett problem är dock att det ter sig väldigt inkonsekvent mellan utbildningar, vissa får läsa en hel del och andra nästan inget alls. Det finns också en variation av kvalitet. Vi vet att de här inslagen ibland väcker irritation och vi tycker det är viktigt att utvärdera och utveckla vissa delar för att undvika att de känns krystade eller klumpiga. Men det finns också kurser och moment som har varit ögonöppnande för många!

Om ni hade kunnat förändra en sak med kåren, vad hade det varit?

- Något vi skulle vilja se mer av är ökad transparens kring den demokratiska processen på THS, för att göra den mer tillgänglig och populär bland studenter. Några av oss har inblick i kåren och vet att det sker positiv utveckling, men det finns alltid mer man kan göra. Demokratin är aldrig färdig!

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069422340362

Instagram: https://www.instagram.com/vansterteknologerna/

Högerteknologerna är en partipolitisk obunden förening som verkar för frihet, pluralism och marknadsekonomi. Alla våra medlemmar enas i att samhället blir bäst när individen får bestämma över sig själv. Vi har även en egen lokal där vi samlas för diskussioner och fester. Exempel på tidigare evenemang är våra talarkvällar med Alexander Bard och Gudrun Schyman samt den klassiska refugsittningen utanför Nymble. Högerteknologerna grundades 1947 och är den äldsta kårföreningen på KTH.

Varför ska man bli medlem hos er?

- Vi tycker att argumenten är viktigare än åsikterna. Vi erbjuder en social miljö där konstruktiva politiska diskussioner uppmuntras. Eftersom vi inte är bundna till något politiskt parti är ingen åsikt mindre värd än någon annan, argumenten går före. Vi är en del av Fria Moderata Studentförbundet, som är en nationell partipolitiskt obunden organisation som anordnar resor, utbildningar och fester.

Vad är era politiska mål?

- Ett av våra främsta mål är att avskaffa onödiga myndigheter. Ett exempel på en myndighet som vi kan leva utan är nämnden för hemslöjdsfrågor som har en budget på ungefär 12 miljoner kronor per år. Vidare vill vi att barer ska få bestämma själva när de vill stänga och om de vill servera mat

Hur ser ni på ingenjörens roll i samhället?

-Ingenjörens roll är att utveckla nya och optimera lösningar som ger människor ökad möjlighet att välja hur de vill leva sina liv.

På vilket sätt efterspeglas detta idag i utbildningarna, om det gör det?

- Vi anser att utbildningarna ger studenter de verktyg som de behöver för att verka i näringslivet eller starta sina egna företag. Den valfrihet som finns i stora delar av kursutbudet är något som vi välkomnar, då det ger studenter möjligheten att utforma sin utbildning efter sina egna preferenser.

Om ni hade kunnat förändra en sak med kåren, vad hade det varit?

- Vissa av kårens processer är onödigt byråkratiska. Vi ser gärna ett förenklande av byråkratin kring kårens arbete, något som vi anser ökar transparensen.

Facebook: https://www.facebook.com/hogerteknologerna/

Instagram: https://www.instagram.com/hogerteknologerna/

Publicerad: 2022-08-30

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.