Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus
Podcasts
Insändare

OL Rapporterar Live: KF02

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

OL Rapporterar!

Baren har öppnat!


THS Inspektor Christer Fuglesang kandiderar om, och besökte därför mötet. Men han gick innan mötet han börja.

Mötet förklaras öppnat!

Vi kickar igång helt enkelt - THS Talman Gábor Nagy

Talman uttrycker att han inte tänkte inte till när han skrev föredragningslistan. Han önskar även att yrkanden slutar skickas till honom via Facebook Messenger.

En mötesdeltagare passerar bakom mig och viskar:

En öl på det här

Revisor Daniel Labriz önskar att hans punkt om missförtroendeförklaring tidigareläggs för att han vill gå på julbord med hans kompisar. Tillställningen började kl 18. "Just nu borde jag vara på julbord med mina kollegor", hälsar han.

THS Styrelse har hyrt in Ander Bubb från konsultbolaget Attenda för att agera stöd i lagfrågor för restaurangmotionen.

Några fler kandidater? Nej, trodde inte det. - Talman vid val av justerare

En kandidat till Kårfullmäktige glömde att rösta på sig själv och blev därför inte vald, då hen fick 0 röster. (vårt nuvarande system är sämst)

Jag går på toa pls update - viskades i mitt öra

Brb ska köpa en cider

Misstroendeförklaringen

Nu inleds motionen om missförtroendeförklaring av Styrelseordförande Filip Axelsson! Motionär: Daniel Labriz. Han har dragit tillbaks hans yrkande och går upp för att presentera hans svar på styrelsens svar av motionen.

Han vill att motionen ska diskuteras och att vi ska lämna missförtroendeförklaringen bakom oss. Hans förre detta yrkande handlade alltså om en extravers till sången "Gamle klang och jubeltid" som sjungits under en gasque. Han hävdar att gasquedeltagare kan ha känt sig kränkta eller exkluderade därför att versen kan tolkas som att nämna några särskilda program, och uppmanar dem att ställa sig upp.

Jag tycker inte att KF ska blanda sig i den här frågan - Amalia Berglöf, Ledamot från Media

Pling! Ropade resterande ledamöter för att instämma.

Åter igen, restaurangfrågan

Erik Nordahl från I-sektionen presenterar motionen. Han vill göra det enklare för studenter att få nyttja Nymbles lokaler, exempelvis Nya Matsalen.

Kårstyrelsen svar föredras av Ossian Ahlkvist. Han svarar på motionen med en powerpoint (!). Han var själv med i arbetet tidigare år.

Lite statistik:

  • Startades 2010
  • 12 direkt anställda
  • c:a 14 miljoner i omsättning - 200 000 portioner om året

Det är svårt att ha att göra med restaurangen. Men det är ännu svårare att underlätta kostnaden och dem logistiska svårigheterna.

Erik vill att studenter ska få volontärarbeta i köket. Ossian ställer frågan, vill vi ens det?

Man har nu även rett ut att alkoholtillståndet tillåter att man får bjuda på mat i alla lokaler! Med lite omständigheter kring. Styrelsen önskar att få utforma strukturen för detta i ett PM (en typ av styrdokument), i samråd med verksamma och PBI (personer med betydligt inflytande).

Det är väldigt komplicerat helt enkelt.

Man måste kunna lita på att restaurangen fixar bra mat och potatis - Konsulten

Motionär Erik Nordahl jämkar sig med sig själv.

Konsulten hävdar att komsumption av pizza riskerar att underminerar restaurangens intäkter.

Styrelseledamot Adrian Södergren påpekar att konsulten har ett liv och ett arvode, och vi bör inte hålla kvar honom för längre. Talman frågar ifall Styrelsen antyder att vi inte har ett liv. "Vi är ju här", får han som svar.

Erik håller brandtal om värderingar han fått från sin far, och hävdar att gå vi måste gå tillbaks till våra värderingar. "Vi måste inte grotta ner oss i detaljerna, vi måste grotta ner oss i vad vi vill."

Det kommer in skitmånga fler inlägg i debatten. Det kostar mindre att catera en wrap än en pizza, hävdar en ledamot. "Det här luktar som en replik", säger talman. Repliken kom. "Men den är inte god."

Sluten votering begärs! Dramaaaa

"Hur gör vi ifall det blir jämt?", frågar en ledamot. "Vi kastar mynt. That's not a joke, vi kastar mynt.", svarar talmannen. Någon antyder att vi inte har mynt tillgängliga. Talmannen utbrister oroat, "Har vi inga mynt?"

Motionärens yrkande vann! Vad är skillnaden mellan hans och Styrelsens? Jag vet inte. Men båda innebär att införa en förändrad policy för restaurangverksamhet som innebär bland annat att man inom en snar framtid kommer kunna äta pizza under sektionsmöten i Nya Matsalen. Det här är en historisk dag. Efter tre år av motionerande har vi kommit fram till något i restaurangfrågan!

Resten av mötet

Elisabeth Yeung kandiderar till Vice Talman, och är förordad av valberedningen! Hon väljs till posten, grattis Elisabeth! Och grattis till talmannen Gábor, som nu inte längre måste sitta på tre uppdrag samtidigt. (Talman, Vice Talman, Valgeneral)

Kårordförande Teo Elmfeldt hoppar våldsamt upp på scen och brister ut "ENERGI!!". Han ska tillsammans med Vice Kårordförande Vendela Folke presentera styrelsens rapport.

"Teo, Teo, berätta om din dag!", brister Vendela ut för att fylla tid under tekniskt strul, varpå han beskriver massa komplicerade möten han gick på.

Teo och Kårstyrelseledamoten Ossian har dragit igång en liten politisk flygel, där dem gjort utspel kring CSN-höjningen, basårsstudenters rätt att bo i SSSB-lägenheter och hur nya utlänningslagen interagerar med doktorander. Och massa massa andra bra saker som Kårstyrelsen och Kårledningen fixat!

Maskinsektionen gillar rött, och tog därför med en röd bordsduk. De ville även påpeka att dem har fina namnskyltar.

Ursäkta att vi uppdaterar mindre sällan nu, möten är torra. Desto blötare är det i baren.

Professor Christer Fuglesang valdes till THS Inspektor. Han var det förra året, men man glömde att förnya hans mandatperiod så den löpte ut. "Får man vara på Kårledningens kontor om man är Valgeneral?", frågar nyvalde Vice Talman. Kårordförande hälsar att det är förhandlingsbart.

Kårordförande berättar att valberedningen har en okontaktbar person invald, och att det finns kandidater till att ersätta honom. Han yrkar därför på att fullmäktige ska tillåta en nionde person i årets valberedning. "Om alla är överens här så spelar det ingen roll.", hälsar revisorn Ryll Åman gällande att detta tekniskt sett är ett stadgebrott.

Kandidaterna går upp på scen för att presentera sig. Charley Jönsson, Axelina Schmidt och Fredrik Björkman kandiderar. De har alla suttit i styrelsen och ledningen tidigare. Josefine Havdelin kandiderar också, hon är för nuvarande projektledare för Armada.

"Kommer ni delta på möten?", frågar en ledamot. "Vilka möten?", svarar Fredrik.

Jag (som skriver detta) hade tänkt se julkalendern med Kårledningen 08:30 imorgon. Men än är vi fast i denna röra av yrkanden och debatter kl 23:19. Vi får se hur det går.

Val av valnämnden. En kandidat till valnämnden diskuteras, "Han är en acceptabel person.". Flera kandidater verkar oförberett tillfrågade och allmänt oklara.

"Någon någonstans har nominerats till valnämnden och vi har kanske bevis på att han accepterar nomineringen. Lite mer respekt än så får vi fan ha.", ryter talmannen ifrån.

Publicerad: 2021-11-30

Twitter logo

Ansvarig utgivare: Cornelia Thane
© 2008 - 2020 Osqledaren.