Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Ny ordförande för Unga Forskare

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

iGEM Stockholm - Photographerosqledaren@ths.kth.se

Unga Forskare är ett ideellt ungdomsförbund med ca 5500 medlemmar och 45 medlemsföreningar, därbland kemisektionen. Deras syfte att främja ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, samt deras roll i samhället.

UF har en bred verksamhet med allt från läger till tävlingar, stipendier och inspirerande seminarier. Vi har pratat med deras nyvalda förbundsordförande, som läser tredje året bioteknik på KTH.


Stella Axelsson har engagerat sig hos Unga Forskare i tre års tid, där hon fått göra allt från att vara huvudansvarig för uttagningsprocessen för forsknings-SM till att projektleda hela Utställningen Unga Forskare, ett projekt som mynnar ut i SM:et. Hon beskriver hennes alla engagemang hos dem som både roliga och utmanande!


Hur började ditt engagemang i Unga Forskare?

-Innan trean på gymnasiet deltog jag i Karolinska Institutets sommarforskarskola, som ledde till att jag sedan deltog i Utställningen Unga Forskare. Där studerade jag kopplingen mellan två intracellulära proteiner i Natural Killer cells, en slags vita blodceller.


Har du engagerat dig på sektionen?

-Ja! Jag har varit aktiv i Kemisektionens nämnd Musikaliska Direktoriet, först med ansvar för dans och numera som vice ordförande.


Hon beskriver även att hon nyligen blivit scout, där hon varit på sin första hajk! Och att hon arbetar som labbasse.Vill du berätta mer om din egen forskning?

-Jag deltog i tävlingen IGEM, där man bygger upp ett eget forskningsprojekt som ska vara integrerat i samhället och lösa ett samhällsproblem. Vårt projekt mynnade ut i en konstutställning med tema syntetisk biologi. Vi hade 42 utställare i KTH:s gamla reaktorhall, R1. Vinnaren var en låt inspirerad av genterapi, “Triple Helix Feeling”.

-I projektet ansvarade jag för den samhälleliga kontakten, att se till att vår forskning var relevant för samhället och kommunicerades på ett bra sätt. Vi bedrev också ett eget forskningsprojekt, där vi undersökte bakteriofager för att se om vi kunde förbättra fagterapi som alternativ till antibiotika. Vi forskade på dess DNA-sekvens för att se om man kunde styra fagern för att bättre kunna tillämpa den inom sjukvård. Ett väldigt kul och spännande projekt!


Vad har du för mål som ny förbundsordförande?

-Jag vill få fler att veta om verksamheten och att fler ska få chansen att delta! Jag vill uppmana alla unga att engagera sig hos oss - det är coolt och kul att forska.


Varför ska man engagera sig i Unga Forskare?

-Det är väldigt utvecklande! Kul att få testa på sina vingar och lära sig allt möjligt. Arbetsleda grupper, planera event. Inspireras och motiveras i sin forskning. Alla erfarenheter är värdefulla och något man borde prova på!


Vill du läsa mer om Stella och Unga Forskare?
Läs intervjun som Kemisektionens tidning Kanelen gjorde här!

Vill du också engagera dig i Unga Forskare?
Gå in på ungaforskare.se/engagera-dig

Publicerad: 2022-01-25

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.