Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Nu börjar arbetet på riktigt!

Filip Axelsson - Authorfilip.axelsson@osqledaren.se

Vid det här laget har nog de flesta hört att KTH fått en ny rektor, Anders Söderholm. Studentinflytande handlar om att smida medan järnet är varmt och varmare än såhär kan inte järnet bli! Frågan på allas läppar: Vad vill studenterna att Anders ska ta tag i först?

Den första frågan vi måste ställa oss är vad en rektor ens gör. Det är nämligen så att man som rektor är begränsad i sitt handlingsutrymme. På ett så pass stort lärosäte som KTH är så finns det en myriad olika grupper vars intressen måste balanseras.

Hur kommer förändringar påverka studenterna, fakulteten, den administrativa personalen och, i KTH:s fall, även hela Sverige som kunskapsnation? Det finns förstås inga självklara svar på den frågan.

I vissa fall är det inte ens lämpligt att det är rektor som tar beslutet. En rektor som går in och detaljstyr personers arbete blir väldigt snabbt opopulär. Förtroende är kapitalet som en rektor använder för att påverka verksamheten och det kapitalet måste försiktigt förvaltas om man vill vara framgångsrik.

Men när en fråga ska ligga på rektorns bord – fyfan vad den kan få fart! Ibland behöver någon peka med hela handen och vi har stora förhoppningar på att Anders kommer vara den som vågar. Den som ser KTH:s problem och hockeytacklar dem head-on.

Under rektorsinstallationen andra december så gav THS Kårordförande Cornelia över en önskelista till Anders med det som vi studenter vill se att han åstadkommer under sin mandatperiod och vad som ska genomsyra KTH när han leder lärosätet.

1 Arbeta för breddad rekrytering och breddat deltagande

Som universitet ska KTH finnas till för och locka alla, oavsett bakgrund, kön och etnicitet. Breddad rekrytering och breddat deltagande ska vara en självklarhet som genomsyrar hela verksamheten – nu och för alltid.

2 Utveckla studiemiljön och campusen

KTH ska satsa på välfungerande studieplatser anpassade efter studenters förutsättningar. Lärosätet ska fortsätta utveckla sina kreativa och experimentella miljöer. En naturlig del av det är att skapa levande campus där alla trivs, både i studierna och i det sociala.

3 Förbättra lärosätets kommunikation till sina studenter

THS har länge kritiserat KTH för brister i kommunikationen till sina studenter och just nu pågår fantastiska arbeten med att göra informationen mer lättillgänglig. Frågan måste dock alltid hållas aktuell och vi önskar att KTH fortsätter prioritera den.

4 Få lärarna att känna ett akademiskt medborgarskap

Något som alltid varit sant är att KTH:s största tillgång är sin fakultet. Tråkigt nog finns det en stark individkultur på KTH som leder till att lärare inte lär sig av varandra eller tar gemensamt ansvar för lärosätets utveckling och verksamhet, speciellt inom utbildning. KTH:s lärare måste känna ett akademiskt medborgarskap där alla hjälps åt – för utbildningen, för forskningen och för lärosätets utveckling.

5 Gör framtidens utbildning till dagens utbildning

De senaste åren har KTH drivit ett massivt projekt för att skapa framtidens utbildning och det momentum som vi nu byggt upp måste fortsätta för att förverkliga visionerna. KTH:s undervisning och examination ska vara förankrad i de problem som våra studenter kommer möta i arbetslivet och akademin. Det innebär mångfald i examination och ett studentaktivt lärande.

6 Värna det unika studentlivet på KTH

För många är studentlivet på KTH inte bara kul, utan en förutsättning för att klara utbildningen. Det är i studentlivet där vänskaper som tar en igenom tuffa perioder skapas. Inte för att tala om de fantastiska kompetenser som KTH:s studenter bygger upp i sina engagemang. Värna det unika studentlivet på KTH, det är guld värt!

7 Gör anonym examination till en självklarhet

KTH var ett av de första lärosäten där anonym examination diskuterades – ändå är vi bland de sista där namnet på svarsbladet riskerar att påverka ens resultat. Vi har redan gjort utredningarna, systemen finns redan på plats – allt som behövs just nu är handling. Anders, är det inte dags för ett beslut i frågan?

Publicerad: 2023-03-02

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.