Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Nooshi Dadgostars besök på KTH

Raquel Frescia - Authorosqledaren@ths.kth.se

Vänsterteknologerna - Photographervansterteknologer@gmail.com

På måndagen den 29e januari samlades närmare 75 studenter vid KTH för att välkomna Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet. Under besöket diskuterades en mängd pressande samhällsfrågor där Nooshi delade med sig av Vänsterpartiets ståndpunkter och framtidsvisioner.

Osqledaren är partipolitiskt obunden. Åsikterna som uttrycks i denna artikel är Nooshi Dagostars synpunkter under hennes besök på KTH.

Bostadspolitik

Under samtalet belystes de akuta utmaningar på Sveriges bostadsmarknad, såsom den allvarliga bristen på prisvärda bostäder och ständigt stigande hyror. Nooshi framhöll behovet av omfattande strukturella reformer för att möta dessa problem genom att t.ex. öka utbudet av hyresrätter till rimliga priser genom aktiv statlig intervention.

“För få bostäder byggs, för sakta och till för höga kostnader,” sade Nooshi. Hon betonade att lösa bostadskrisen kräver mer än bara tillgängliga bostadslån och handpenning; det kräver ett massivt byggande av nya bostäder och hyresrätter för att strukturellt sänka bostads- och hyreskostnaderna.

Lokalkostnader för utbildningsinstitutioner

Ett annat fokusområden under besöket var de eskalerande lokalkostnaderna för universitet och högskolor, en fråga som visat sig ha stor påverkan på studenter och som Nooshi kritiserade skarpt. Hon påpekade på det ineffektiva systemet där statliga anslag till utbildningsinstitutioner i stor grad går åt till att täcka hyreskostnader till statliga fastighetsbolag, vilket underminerar kvaliteten och tillgängligheten på utbildningar.

Hon påpekade även att den situationen inte är unik för utbildningssektorn utan kan även iakttas inom andra områden, såsom museer och kulturella institutioner där liknande ekonomiska strukturer för lokalförvaltning gäller.

Fackförbund

Under besöket, på prat om Teslakonflikten, tog Nooshi upp vikten av starka fackföreningar som en grundpelare för en trygg arbetsmarknad och en rättvisare samhällsstruktur. Hon underströk att fackföreningarnas roll sträcker sig långt bortom individuella arbetsplatser, och har en avgörande betydelse för demokratin och rättvisan i samhället. Hon framhöll även att maktobalansen till arbetsgivarnas fördel samt de växande ojämlikheter i Sverige måste minskas.

Klimat

Angående klimatfrågan underströk Nooshi behovet av en snabb och omfattande omställning till ett hållbart samhälle. Hon presenterade Vänsterpartiets målsättning om ett fossilfritt Sverige till 2035, där energiomställnong och utveckling av fossilfri energi (inklusive biobränsle) stod i centrum. För att uppnå detta betonade hon vikten av innovation och teknisk utveckling för att möjliggöra en smidig övergång till ett hållbart samhälle utan att människors vardag behöver förändras radikalt samt en utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik.

Snus och godis

Under en kort diskussion om tobakspolitik framkom det att Vänsterpartiet för närvarande inte har några specifika åtgärder riktade mot att göra snus mindre attraktivt och tillgänglig för tonåringar. Dessutom så tyckte hon att det inte behövdes då “tonåringar inte får köpa snus ändå.”

Vidare bekräftade Nooshi att det inte finns några planer på att införa sockerskatt.

Vapen

När diskussionen gled in på försvar och säkerhet framhöll Nooshi behovet av att Sverige bibehåller sin förmåga till självförsvar då “vi lever i ett såbart samhälle,” men påpekade också att svensk säkerhetspolitik ska bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ.

Gällande vapenexport, Nooshi markerade Vänsterpartiets ställning mot vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som bryter mot mänskliga rättigheter. Nooshi betonade vikten av att Sverige ska stå fast vid principer som främjar global fred och rättvisa, och inte bidra till konflikter genom vapenhandel.

Natomedlemskap

Snart nådde diskussionen ämnet Svergies säkerhetspolitiska ställningstaganden. Nooshi belyste Vänsterpartiets syn på militär alliansfrihet. Hon underströk att ett inträde i NATO skulle innebära risker för Sverige genom att indirekt dra in landet i internationella konflikter som inte ligger i landets eller dess befolknings intresse och påpekade att länder såsom Turkiet och Ungern, vilkas syn på mänskliga rättigheter inte matchar Sveriges, är NATO-meddlemar. NATO inte består bara av länder som ligger oss nära.

Vill du delta på liknande samtal? Håll koll på Vänsterteknologernas Instagram!

Publicerad: 2024-02-05

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.