Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

KTH for Palestine kräver att KTH följer sina värdegrunder och tar ställning

Raquel Frescia - Authorosqledaren@ths.kth.se

Under ledning av KTH för Palestina har en namninsamling cirkulerat inom KTH för att uppmana universitetet att bryta alla samarbeten med israeliska universitet och företag kopplade till den israeliska militärindustrin, och för att fördöma Israels massaker på palestinier och uttrycka solidaritet med det palestinska folket.

Sedan den 31 oktober 2023 har KTH for Palestine anordnat veckovisa walkouts varje tisdag klockan 11:30 vid Triangelparken för att protestera mot de orättvisor som palestinierna möter. Den 6 februari överlämnades uppropet, med stöd av 283 namnunderskrifter, till Anders Söderholm, rektor på KTH. Sedan dess har namninsamlingen sett ett anmärkningsvärt ökat stöd, nu med 384 underskrifter, en återspegling av den växande oron inom KTH-gemenskapen.

Uppropet uttrycker ett tydligt budskap: KTH måste anpassa sitt agerande till sina värdegrunder – värdegrunder baserade på demokrati, mänsklig jämlikhet, mänskliga rättigheter och friheter. Undertecknarna kräver att KTH bryter alla förbindelser med israeliska universitet och företag med anknytning till militärindustrin och lyfter fram hur sådana samarbeten oavsiktligt kan stödja den illegala ockupationen av Palestina och förtrycket av dess civilbefolkning.

Dessutom uppmanar petitionen KTH att offentligt fördöma våldet mot palestinier och att uttrycka solidaritet på ett sätt liknande institutionens svar på krisen i Ukraina. Den uppmanar KTH att förespråka vapenvila, tillhandahållande av humanitärt bistånd och skydd av civila, och uppmärksamma situationen i Gaza, där konflikten har resulterat i tusentals dödsfall och förstört viktig infrastruktur, och därmed lämnat miljoner på flykt.

Uppropet understryker motsättningen mellan KTH:s värderingar och dess handlingar och ifrågasätter hur en institution som integrerar FN:s globala mål för hållbar utveckling i sin läroplan kan förbise uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter. Det påminner oss om att kampen för palestinska rättigheter inte är en fråga om politisk debatt utan en grundläggande fråga om mänskliga rättigheter, jämlikhet och medmänsklighet – principer som KTH hävdar.

I sitt avslutande uppmanar uppropet till åtgärder. Det uppmuntrar den akademiska världen på KTH att informera sig, delta i walkouterna, delta i demonstrationer och i möten för att vidareutveckla och förverkliga idéer för förändring. Det är en uppmaning att sprida medvetenhet och främja en kultur av informerad aktivism inom KTH.

Denna petition, och människorna bakom den, lyfter fram akademiska institutioners roll som inte bara centrum för lärande utan som plattformar för social rättvisa och förändring. Det utmanar KTH att leva upp till sina värderingar och att använda sitt inflytande för att förbättra det globala samhället, med början i den akuta frågan om Palestina.

Publicerad: 2024-02-08

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.