Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Kårens nationella påverkansarbete - THS delegation till SFSFUM rapporterar

Ossian Ahlkvist, Delegationsledare SFSFUM - Authorossianah@kth.se

Den 6-8 maj träffades studenter och andra intressenter i Fredhällsparken i Stockholm för Squvalp. Samtidigt på ett vitt skilt, men ändå relaterat event i Sveriges tredje stad Malmö, så träffades ett hundratal studenter och studentrepresentanter för att diskutera Sveriges studentpolitik. Evenemanget var SFSFUM 2022, Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktige, årsmötet för Sveriges största samlingsorgan för studentkårer.

THS skickade i år en trupp på 5 delegater och höll i 16 mandat för våra 13768 representerade studenter, en andel på lite under 5%.THS har historiskt sett inte varit superengagerade inom SFS. Vi är inte med i någon officiell gruppering, där förmöten och dylikt används flitigt (exempelvis grupperingen SamS där ett flertal mindre kårer gått ihop för att samverka deras inflytande). THS är med i ett nätverk, Reftec, som består av de 7 största teknologkårerna men detta nätverk brukar ej samverka speciellt mycket för att driva egna frågor, utan är istället en koalition av ren bekvämlighet då de tekniska universiteten har lite andra förutsättningar och problem än många av de andra.


Så vad hände? Kortfattat så blev fantastiska Linn Svärd omvald som SFS ordförande, och som vice ordförande blev den högst kompetente Jacob Färnert från Uppsala studentkår. THS motion om uppdatering av stadgarna för inkludering av basårsstudenter lyftes inte, däremot gick vårt ändringsyrkande på styrelsens jämkningsförslag igenom, vilket innebär att SFS styrelse ska utreda hur basårsstudenter ska företrädas av SFS.


Detta ser vi som väldigt positivt, då vi under det senaste året aktivt arbetat med just basårsstudenters rättigheter och att få den största studentorganisationen i Sverige att arbeta med detta är självklart ett bra steg för detta. Andra frågor som THS valde att driva och diskutera var integration av NAISoch Ladok som skulle förenkla för studenter med funktionsvariation, frågor om studentkårernas finansiering, och tvåspråkigheten i den högre utbildningen. Det var även val till SFS styrelse, där Vilhelm Weréen från KMH stod ut som den enda representanten från Stockholms högskolor.


Forum som dessa är spännande inslag i ett studentengagemang för de som är intresserade av de lite större frågorna. Via delegationen har vi som studentkår möjlighet att påverka både SFS och dess direkta påverkansarbete mot höga beslutsfattare, men även samtliga av dess medlemskårer. I forum som SFSFUM har vi möjlighet att lyfta frågor som är viktiga för våra medlemmar så långt vi bara kan, samtidigt som vi själva också kan lära mycket från andra kårer och deras delegater. Studentrörelsen är och förblir stark genom varje enskild student och medlem som bryr sig och gör sin röst hörd.


Så vad händer nu? Nästa år kommer SFSFUM hållas i Eskilstuna hos Mälardalens Studentkår. THS kommer återigen skicka en delegation, möjligtvis skicka fler delegater, beroende på intresse och möjlighet. Innan dess kommer även SFS hålla i medlemsmöten där THS kommer delta, och här finns även vidare möjlighet för kontaktytor och samarbeten då vi har goda förutsättningar för att kunna hålla i en konferens här i vårt eget kårhus. Om du som läser detta har fler frågor om SFS och dess FUM, eller känner dig superintresserad av att vara med i framtiden, går det jättebra att kontakta mig på min mail (Ossianah@kth.se) eller hugga tag i mig på Nymble eller annan plats på campus. Nästa års delegation kommer tillsättas i början av 2023. Det är genom engagerade och kompetenta medlemmar som vårt studentinflytande går framåt, och jag ser fram emot att jobba med just dig i framtiden.


THS Delegation

Publicerad: 2022-05-27

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.