Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Hvad vilja teknologkåren?

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

"Jag anser att kårens viktigaste syfte är att ta tillvara medlemmarnas intressen."

-så inleddes en debattartikel i Osqledaren 1993, som kritiserade att vi inte skrivit nog om teknologens olika missförhållanden, om skolan och om utbildningen. Författaren skrev om att teknologen har en åsikt.

Jag tror också att teknologen har åsikter. Men jag är rädd att det idag är svårt att få gehör för dessa åsikter.

Det mest lämpliga tillvägagångssättet att få din vilja hörd är kanske genom mandat i Kårfullmäktige, eller i Kårstyrelsen. Men att engagera sig i Kårstyrelsen innebär höga trösklar, och har ett väldigt begränsat antal mandat. Och fullmäktige, älskade, hatade, KF. Det har inte fungerat särskilt bra för dem de senaste åren. Förra året då jag var ledamot fanns det en stark vilja till intern reform. Oavsett hur väl dess organisation och demokrati fungerar är det den bästa platsen för dig att framföra dina åsikter!

Kåren har ett åsiktsdokument från 2018, i praktiken ett utbildningspolitiskt program som främst riktar sig mot våra förhandlingar med KTH. Det borde vi förnya.

Det borde även innefatta andra frågor som är viktiga för studenter, bostäder exempelvis. Och CSN. Regeringens förslag att höja räntan på CSN är vad som inspirerade mig att skriva den här ledaren. Förslaget är deras sätt att finansiera ett omställningsstöd för att fler ska kunna studera mitt i livet. Men det görs på bekostnad av vi som studerar i början av livet.

Går detta igenom, så kommer räntan för alla som tagit ut lån efter 1989 höjas från 0,05 till 0,5 procent. Utan att man ens varit informerad om detta när man tog ut sitt lån. Detta förslag bör alla dagens studenter, och alla som har varit studenter, protestera högljutt mot.

Detta gjorde Sofia Holmdahl, ordförande för SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation), då hon kallade förslaget verklighetsfrånvänt. Och även Göran Arrius, ordförande för Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation), som sa att Saco kommer göra allt i sin makt för att motarbeta detta.

Men vem höjer rösten på THS? Jag menar inte att beskylla någon som idag är förtroendevald, utan vill snarare påpeka ett strukturellt problem inom kåren. Vi måste våga ta konflikter och ställningstaganden. Och vi måste välja kandidater som har rätt politisk kompetens för att kunna driva teknologens vilja.

Osqledaren har en roll i detta, som debattören jag nämnde i början av artikeln påpekade. Vi finns dels till för att hålla dig informerad. Därför kan du förvänta dig fler liknande artiklar av oss framöver. Som undersöker frågor som direkt påverkar din vardag.

Publicerad: 2021-11-05

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.