Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Hur THS planterade ett frö som spränger betong

Chef för utbildningsinflytande | Head of Educational Affairs, Filip Axelsson - Authorutbildning@ths.kth.se

Roisin Callaghan - Illustratorroisin.callaghan@osqledaren.se

Saker rör sig inom KTH. Det viskas i korridorerna och sägs högt på mötena – utbildningen på KTH ska snart förändras i grunden. Initiativet heter Framtidens utbildning och det håller äntligen på att spränga de uråldriga utbildningsprinciperna som gällt på KTH de senaste 100 åren. Och nu gror fröna som THS planterade under 2020 och snart bryter de sig igenom betongen.

Tredje september 2020 trillade ett mejl ner hos KTH:s studenter. I mejlet fanns en enkät med titeln "KTH och Covid-19" med frågor kring KTH:s pandemihantering och studenters upplevelse av de nya undervisningsmetoderna som snabbt utvecklades. Avsändaren var THS – Tekniska Högskolans Studentkår – eftersom vi ville ha underlag på vad vi skulle säga till KTH i ett oroligt läge.

Påverkansarbete kan ofta vara snårigt och väldigt sällan går allt som man först tänkt sig. Det är inte konstigt egentligen; komplicerade saker är per definition inte enkla. Men såhär i efterhand kan jag ändå säga att enkäten som skickades ut under början av september 2020 skulle visa sig ha en mycket djupare påverkan än vad vi tänkte när vi tog fram den.

Enkätens svar analyserades i djup och bredd och presenterades för både högt uppsatta på KTH och vanliga lärare. Något som snabbt blev tydligt var att många studenter hade farit illa under pandemin. Många upplevde en stor ensamhet i distansplugget och en utsatthet under zoom-tentor. Men i mörkret fanns ändå en ljusglimt – många saker hade trots allt fungerat!

KTH fyller 200 om några år, så vi har alltså en glad pensionär att göra med! De undervisningsmetoder som fram tills nu varit dominerande – föreläsningar, övningar (om man har tur) och en tung salstenta i slutet – har idag 100 år på nacken. Förändringsarbete går långsamt men något hände under 2020 – helt plötsligt fick hela lärosätet eld i baken och ingen kunde se framför sig hur fort det faktiskt kan gå.

Det blev tydligt för oss studentrepresentanter att KTH måste ta vara på chansen att ta åt sig av det som fungerade under pandemin. Ta vara på inspelade föreläsningar och de kurser där tentor framgångsrikt ersattes med inlämningsuppgifter och kontrollskrivningar. Och vi fick gehör! På våren 2021 påbörjade KTH projektet "Framtidens utbildning".

Ibland känner man sig lite tjatig när man är studentrepresentant. Jag kan inte på mina två händer och två fötter räkna hur många gånger jag har bett KTH att "kommunicera detta aktivt till studenterna". Men ofta behöver något höras ett dussin gånger för att ett budskap ska nå fram.

Så vad kommer Framtidens utbildning innebära för studenterna på KTH? Kort sagt – väldigt mycket! Det arbetet mynnat ut i är 13 principer som ska genomsyra KTH:s utbildningar framöver. Allt kommer inte ske direkt och allt kommer inte ske på samma sätt överallt men som jag ser det är det här ett stort steg framåt. Och detta hade inte varit möjligt utan oss studenter.

För två år sedan sådde vi studenter frön under KTH. Nu spränger de fröna igenom betongen som legat under campus i 100 år. Vi står med spänning och tittar på vilka träd just dessa frön kommer växa upp till.

13 principerna för Framtidens utbildning

1) Väsentliga ämneskunskaper

KTH:s studenter ska inte bara lära sig teori utan de ska också få kunskap som är relevant ute i verkligheten. Studenter ska få kompetenser inom flera områden; man ska få flera ben att stå på.

2) Förmåga att hantera omedgörliga problem för en hållbar samhällsutveckling

Studenterna på KTH ska vara väl rustade för att ta sig an problem inom hållbar utveckling, dels miljömässigt men också socialt.

3) Aktivt studentcentrerat lärande

Utbildningen ska använda pedagogiska metoder där studenter själv får ta ansvar för sitt lärande. Det ska finnas tydlighet i kommunikation och tillräckligt stöd för att detta ska kunna ske.

4) Bedömning och examination för lärande

De examinationsformer som används ska vara anpassade för kursens mål och ha en mångfald. Ens utbildning ska inte bara bestå av åtta veckors plugg följt av en tenta som ska täcka allt i kursen. Mer kontinuerlig examination ingår också här.

5) Öppna experimentella miljöer

Studenter ska i större utsträckning ha självständig tillgång till laborativa miljöer, exempelvis makerspace eller liknande.

6) Livfullt campus

Campus ska vara en naturlig samlingsplats för studenter, med både undervisning och aktiviteter där studenter kan lära känna varandra. Det ska alltid finnas något intressant som händer på campus.

7) Ett användarorienterat verksamhetsstöd

Lärare och annan personal på KTH ska få det stöd de behöver från administrationen för att kunna genomföra sina uppdrag så effektivt som möjligt.

8) Flexibla och strukturerade studievägar

KTH ska undersöka hur utbildningarna kan utvecklas för att ge studenter mer flexibilitet under sin utbildning. Det är inte självklart att ett strikt strukturerat program är det bästa i varje situation utan olika möjligheter ska finnas.

9) En utvecklande utbildningskultur

Både studenter och lärare ska uppleva att utbildning är givande och utvecklande. Det ska kännas som att man är en del av något viktigt när man går på KTH.

10) Kontinuerlig kompetensutveckling i lärarrollen

Lärare ska hela tiden bli bättre och få uppdaterade kunskaper inom både ämnena i sig och i pedagogiken.

11) Ett ledningssystem för kvalitetsutveckling

KTH ska bygga upp processer för att utveckla kvaliteten systematiskt.

12) Breddad rekrytering och deltagande

KTH ska verka för att de studenter som kommer till KTH ska spegla samhället i stort. Detta ska inte sluta när de är antagna, utan även påverka hur KTH arbetar under utbildningens gång.

13) Integrerat livslångt lärande

Som tidigare student på KTH ska man kunna återvända för att utveckla sin kompetens senare i livet.

Publicerad: 2023-01-19

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.