Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Exjobbslabyrinten

Filip Axelsson - Authorfilip.axelsson@osqledaren.se

My Andersson - Illustratormy.andersson@osqledaren.se

Examensarbete, exjobb, MEX – kärt barn har många namn. Innan man tar sitt examensbevis i handen så måste alla på KTH ta sig igenom en sista utmaning, ett stort självständigt projekt där ens kunskaper verkligen testas. Många upplever examensarbetet som det mest ångestfyllda under sin studietid på KTH. Men måste det vara så? Och vad kan vi studenter göra åt saken?

Har du läst “Processen” av Franz Kafka? Romanen handlar om hur banktjänstemannen Josef fastnar i en absurd rättsprocess där alla vägrar berätta vad han blivit anklagad för. På slutet så blir Josef avrättad utan vetskapen om vad hans brott faktiskt var.

Egentligen kanske man inte ska jämföra sina frustrationer som KTH-student med en dödsdömd person. Kanske lite oproportionerligt. Det senaste halvåret har jag försökt få till mitt examensarbete efter många år av restkurser och studieuppehåll. Man skulle tro att KTH borde ha tydliga processer för något som alla förväntas göra under sin studietid. Sanningen är mycket mer frustrerande, Kafkaesque till och med! Man skulle till och med kunna kalla det för exjobbslabyrinten.

Mitt examensarbete var ett stort ångestmoment under hela mastern. För vanliga kurser var man van vid rytmen – antagning, registrering, föreläsning, övning, tenta – men examensarbetet var något helt annat. Det pratas ofta om det ansvar som studenter har för sin egen utbildning och sitt lärande. Men vilket ansvar kan en student ta om det inte är tydligt vad förväntningarna ens är?

Eftersom examensarbetet ser så olika ut överallt på KTH så kan jag ändå ursäkta att den gemensamma informationen är så tunn. Den officiella sidan på studentwebben är dock imponerande vag – ordet “ofta” förekommer 5 gånger i en text på 438 ord. Inte så informativt.

En naturlig plats för programspecifik information bör vara den nylanserade programcanvasen. Ska vi ta en titt där? Förhoppningsvis är din programcanvas mer utförlig än min men för Tillämpad matematik så är sidan med rubriken “Degree project” tom. Ja, med ett undantag: en länk till den allmänna sidan om examensarbete – sidan där den enda konkreta informationen är att examensarbetet ser olika ut på olika program. Tack KTH!

Den enda informationen med någon sorts relevans gavs i en presentation i september. En presentation som jag missade på grund av ett obligatoriskt seminarium i en annan kurs men den lades i alla fall upp på programcanvasen! Egentligen var det en sammanfattning av den information som redan stod på studentwebben och det som står i kursplanen för exjobbskursen. En naiv Filip sa då till sig själv “Inga fasta deadlines, fan va skönt!”.

Naiva Filip hade fel. I januari fick jag reda på att det visst fanns en deadline i slutet av december som jag hade missat. En deadline som då inte stod någonstans.

Jag tänker inte gå in i mer detalj om mina frustrationer med exjobbet, ni kan kolla på labyrinten istället. Men jag vet att jag inte är den enda som upplevt enorm frustration över examensarbetet. Något som hände för några år sen var att KTH bestämde sig för att ändra antagningskravet för exjobbskurserna så att det var ett hårt krav att man skulle klara alla kandidatkurserna innan man fick påbörja sitt exjobb på masternivå. Hade KTH kommunicerat detta i god tid så hade man kanske kunnat acceptera det men många studenter hamnade i kläm när förväntningarna förändrades mitt i ens utbildning.

Varför ser det ut på det här sättet? En förklaring skulle kunna vara en brist på studentrepresentation när det gäller KTH:s examenarbeten. Jag tror att många studenter underskattar hur många fler dåliga situationer vi skulle behöva utstå om det inte fanns studenter som viger sin fritid till att kämpa för våra rättigheter. Studentrepresentation leder till bättre utbildning, men examensarbeten missas i dagsläget.

Grejen med examensarbetet är att det är bland det sista man gör på KTH. De studenter som har personlig erfarenhet – och därför bäst möjlighet att driva positiv förändring – försvinner bort efter att de är klara. Om man då också är bitter för att ens examensarbete var kaos försvinner man nog snabbare. Det finns alltså en systematisk vit fläck i THS och sektionernas påverkansarbete när det gäller examensarbetena. Jag har själv varit studentrepresentant och givet de erfarenheter som jag nu haft så hade jag nog sagt andra saker till KTH än vad jag gjorde.

Hur vill vi studenter att examensarbetet ska utvecklas? En bra start vore årliga uppföljningar av examensarbetet på varje program så att studentrepresentanter kan ta upp problemen som uppstår. KTH kan ju inte åtgärda problem som de inte känner till.

Något som vore ett större projekt vore att faktiskt riva av plåstret och tvinga hela KTH att göra examensarbetet på samma sätt. Gemensamma deadlines, likadana regler och motsvarande förväntningar. Det skulle göra det möjligt att ha användbar central information om examensarbetena. Så annorlunda är faktiskt inte de flesta utbildningar på KTH egentligen.

Sen finns det nog saker som vi borde kräva från examensarbetena för att göra dem bättre för studenterna. Exempelvis borde det vara möjligt att skriva examensarbete med lägre studietakt än 100% och att kunna börja examensarbete i vilken studieperiod som helst. Båda dessa saker skulle hjälpa studenter som har restkurser kvar eller studerande föräldrar som kanske inte kan studera heltid, bara för att ge två exempel.

Jag är verkligen ingen expert på examensarbeten på KTH men jag vill ändå ge några tips på vad man borde tänka på och förhoppningsvis har du en bättre upplevelse än jag.

Räkna inte på att informationen är tydlig

Om du finner tydlig information på Programcanvasen eller på Studentwebben så är det super! Men räkna inte med det. Informationen kan vara utdaterad, eller gälla för ett annat program eller spår än det du går på. Den kan också vara rent felaktig.

Var proaktiv – kontakta din studievägledare eller masterkoordinator i god tid

Den bästa källan för information är din studievägledare eller masterkoordinator. Kontakta dem direkt och fråga om:

  • Vilka deadlines finns?
  • Hur hittar man projekt, examinator och handledare?
  • Vilken lärare ska man kontakta för att få hjälp?
  • Hur ser behörighetskraven för examensarbetet ut?
  • Hur ansöker man om att få påbörja examensarbetet?

Det kan finnas andra relevanta frågor också, beroende på din situation. Om du får problem med att påbörja examensarbetet så kan du hänvisa till att du fick informationen direkt från KTH, spar mejlen från din studievägledare eller masterkoordinator.

Svarar någon inte på mejl? Gå till deras kontor!

En del studievägledare och masterkoordinatorer har “office hours” där man kan träffa dem fysiskt. Men även lärare och annan administrativ personal har kontor. Det var först när jag gick till matematiks studentexpedition och pratade med en person där som jag fick mitt examensarbetesansökan godkänd. Om de inte vill att man dyker upp, då får de svara på ens mejl!

Leta efter flera projekt samtidigt

Både företag och institutioner på KTH kan vara långsamma när man försöker leta projekt. Prata med flera företag och personer på KTH samtidigt så att du inte får slut på tid inför en deadline om det visar sig att din plan A säger nej efter flera veckors tystnad.

Knyt kontakt med lärare på KTH

Ett väldigt bra sätt att hitta ett projekt på KTH är att prata direkt med en lärare som håller på med ett intressant ämne. Prata med läraren i pausen! Bli kursnämnd! Gå med i studienämnden! Det finns många sätt att få kontakt.

Prata med andra studenter

Det universella tipset för studier på KTH: lös problemet tillsammans! Prata med andra studenter om hur examensarbetet går till, de har nog en massa erfarenheter och bra tips. Men var försiktig – det finns som sagt stora skillnader från program till program, och ibland till och med inom programmen så se till att infon gäller för just dig.

Publicerad: 2024-05-24

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.