Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

En stol är inte en studieplats

Maja Rosén - Authorutbildning@ths.kth.se

Griselda Deher - Illustratorgriselda.deher@osqledaren.se

På THS är vi med och formar vår utbildning för alla studenter som kommer efter oss. En stor undersökning av vad våra studenter värderar i utbildningslokalerna på KTH:s olika campus gjordes av THS i våras. Här kommer resultatet!

Undervisningslokalerna på KTH skapar förutsättningar för att vi ska kunna mötas, utbyta erfarenheter, lyssna på föreläsningar, delta i läraktiviteter och mycket mer. Vad behöver vi för att ha förutsättningar för att studera och ta till oss kunskaperna från vår utbildning?

Som Chef för Utbildningsinflytande (CFU) gjorde jag en studie i våras för att höra svaret på den frågan. Vi CFU:er var ute och intervjuade studenter som satt i korridorerna på Campus, ledde en workshop för att arbeta fram givande frågor och spred sedan en alldeles för lång enkät till samtliga medlemmar. Resultaten? De var många!

Vi fick hela 662 svar med enorma mängder av givande berättelser och åsikter skrivna i fritextrutorna i den långa enkäten. Tack!

THS hade 10,234 medlemmar i april då studien gjordes. De 662 studenterna som besvarade enkäten kom från samtliga 22 sektioner och från alla utbildningsnivåer även om kandidatnivån var överrepresenterad. 13% valde att besvara enkäten på engelska.

Flera budskap framträder i enkäten. Givetvis finns personliga preferenser men vi delar många åsikter! I den här artikeln får ni ta del av viktiga slutsatser som även har presenterats för KTH:s ledning.

"Att gå runt och leta efter någonstans att sitta i en halvtimme är inte så kul."

Grundläggande kriterier för klassning som studieplats för självstudier:

1. Sittplats.

2. Bord som rymmer laptop, kursliteratur, anteckningsblock och en vattenflaska. Ett riktvärde på hur stor bordsyta som krävs är en bredd på 70 cm och ett djup på 60 cm.

3. Tillgång till eluttag vid sitplatsen.

4. Akustik och ljus som möjliggör studiero och att studenten ser studiematerialet.

5. Ventilation som säkerställer god luftkvalitet under studietiden.

Hur viktiga är följande aspekter i en övningssal för dig?

Övningssalar

Vi vill att KTH:

1. Låser upp övningssalar när det inte sker schemalagd undervisning där!

2. Förmedlar vilka salar som är obokade.

3. Inför bokningssystem för utvalda lediga klassrum.

4. Håller flertalet övningssalar öppna efter kl 17:30 på vardagar och på helger.

Hur viktiga är följande aspekter i en övningssal för dig?

Varför datorsalar?

+ Större skärmar än ens laptop

+ Programvara som är dyr/stor/ej kompatibel med privat laptop. Andra operativsystem än privat laptop.

+ Ses som bra för självstudier

Förbättringar vi vill se i datorsalar

1. Inkoppling för egen dator (exv usb-c)

2. Tydlig info om vilken programvara/operativsystem som finns var

3. Fjärrstyrning av datorer på KTH

4. Uppdelning i tyst och kollaborativ datorsal

5. Extra stolar tillgängliga för grupparbeten

"Jag väljer oftast bort hus helt om micro saknas."

En studieplats av hög kvalitet är situationsberoende. Generellt kvalitetshöjande för en studieplats:

1. Närhet till mikrovågsugnar.

2. Närhet till tidigare och nästkommande schemalagt tillfälle

3. Närhet till "Östra station"-änden av KTH Campus *

Finns det en optimal studieplats? Önskemålen på en kategori av studieplatser är ofta de samma men olika typer av studier kräver olika typer av studieplatser. Utöver det har vi olika preferenser och behov för studier av hög kvalitet. Vi önskar att KTH fortsatt erbjuder en bredd av typer av studieplatser för självstudier.

Hur viktiga är följande aspekter för dig?

Grupprum

Grupprum är otroligt värdefulla! Vi kan inte trycka nog på efterfrågan av grupprum, särskilt på KTH Campus på Valhallavägen. Studieplatser för självstudier i grupprum håller hög kvalitet nästan oavsett studieform som sker i utbildningslokalen.

Sektionslokal som studieyta

Sektionslokalerna är under dagtid på vardagar en studieplats för självstudier precis som andra lokaler på KTH. Vad är viktigt på dessa?

"Sektionslokalen är som ett andra hem på campus!"

Hur viktiga är följande aspekter på sektionslokalens studieyta för dig?

Experimentella miljöer

—Känner du till några?

—Nej, borde jag? Aldrig hört talas om dem.

Vad får dig att vilja befinna dig i en experimentell miljö?

1. Praktisk övning på teorin

2. Vägledning

3. Enkel tillgång till utrustning 24/7

4. Hög kvalitet på lokal och utrustning

5. Frihet att skapa

Vad gör ett rum till en experimentell miljö för dig?

1. Kunniga personer

2. Välkomnande kultur och atmosfär

3. Utrustning och material

4. Lättillgängligt (öppet, tydliga regler mm)

Förbättringar i experimentella miljöer

1. Öppet för fler

2. Mer ämnesspecifik utrustning (Kemi, IT/Data, Elektro och Fysik)

3. Uppmuntran från KTH, likt introduktion via kurser i den experimentella miljön

THS Målbild

Det här är THS vision i vårt påverkansarbete gentemot KTH:

+ Studenter litar på att det finns plats att studera på campus.

+ Studieplatserna för självstudier håller hög kvalitet med stora bord.

+ Det finns en bredd av studieplatser för självstudier som är optimerade för olika behov.

+ Alla övningssalar är öppna under kontorstid. Ett par utvalda är det kvällstid och helger.

+ Experimentella miljöer är lättillgängliga

lokaler som är till för väglett skapande.

+ Datorsalarna kan fjärrstyras, nyttjas med egen dator & har lättillgänglig info om programvara/operativsystem.

+ Mikrovågsugnar finns i Q och i KTH entré.

Vill du vara med och forma framtidens studiemiljö?

Engagera dig i studienämnden och andra utbildningsforum. Tillsammans har vi kraften att påverka förbättringar som kommer att göra en verklig skillnad för våra studier!

Har du frågor om enkätundersökningen?

Hör av dig till utbildning@ths.kth.se eller skriv till mig på THS-slacken så svarar jag gärna på dem!

* Uppger de som studerar vid KTH Campus på Valhallavägen

Publicerad: 2023-11-02

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.