Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Campusflytten – detta är det du behöver veta

Anastasia Angeli - Illustratoranastasia.angeli@osqledaren.se

Filip Axelsson - Authorfilip.axelsson@osqledaren.se

Farväl campus Kista och Södertälje! Efter många om och men är nu ett inriktningsbeslut taget av universitetsstyrelsen. Men mycket är fortfarande uppe i luften och studenterna ute i Kista och Södertälje har nu en osäker framtid framför sig.

Fullständig artikel finns här: Farväl Kista och Södertälje!

  • Universitetsstyrelsen på KTH har beslutat att flytta verksamheten från campus Kista och Södertälje till KTH:s andra campus. Merparten av verksamheten kommer att flyttas till KTH:s campus på Valhallavägen. Flytten kommer vara färdig 2027 enligt beslutet.
  • Den huvudsakliga motivationen bakom beslutet är KTH:s ekonomiska situation som Osqledaren har tidigare rapporterat om.
  • I dagsläget har vi få konkreta detaljer om hur flytten kommer gå till. I beslutet framgår det att en detaljerad plan för flytten ska presenteras för styrelsen i februari.
  • Processen inför beslutet har fått kritik för att ha varit icketransparent. Det beslutsunderlag som universitetsstyrelsen fick inför sitt sammanträde publicerades inte inför beslutet, vilket har kritiserats.
  • Studentrepresentanter från THS och de två påverkande sektionerna, TT och IN, har varit mycket delaktiga i arbetet inför beslutet men fick inte vara med när skolorna tog fram universitetsstyrelsens slutgiltiga beslutsunderlag. Däremot fick THS skicka in en egen bilaga till sammanträdet.
  • Alla tre studentrepresentanter i universitetsstyrelsen, tillsatta av THS, röstade för förslaget att flytta verksamheten från Södertälje och Kista. De villkorade sina röster med en kravlista, som THS offentliggjorde i ett uttalande 22 november.
  • Beslutet kommer göra det redan trånga huvudcampuset ännu trängre. I underlagen som publiceras på KTH:s intranät framgår det att 200 självstudieplatser ska behöva tillkomma på grund av inflödet av Södertäljestudenter. I Kista finns det 570 självstudieplatser som kommer försvinna.

Publicerad: 2023-12-28

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2024 Osqledaren.