Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Basårets mottagning

David (Mottagningsansvarig), Eric & Lea (Mottagningskommitté) - Authorosqledaren@ths.kth.se

Ca. 80% av studenterna på KTH:s tekniska basår väljer att hoppa av i förtid. För vissa är det på grund av ett ovant högt tempo, andra hinner inse att teknisk utbildning kanske inte är något för dem, men något av det allra dystraste är att hoppa av sin utbildning på grund av att man inte har någon gemenskap i studierna.

Sektionen för Tekniskt basår är THS yngsta sektion, skapad 23 februari 2021, med syftet att skapa ett rikare studentliv för basårsstudenterna. Men hur hittar man in till studentlivet på KTH? Man är med i mottagningen! För att lättare engagera basårarna i studentkulturen och skapa en tajtare gemenskap är 2024 det första året som en ordentligt uppstyrd mottagning anordnad av sektionen hålls. Vi som roddar i mottagningen just nu (mottagningsansvarig David Pettersson samt Eric & Lea från THS Centrala mottagningskommitté) har tänkt berätta om hur det går med planeringen so far, och vad vi har för ambitioner framåt!

Kort om oss:

David: Efter gymnasiet driftade jag runt bland olika jobb tills dess att suget att plugga blev för starkt, då märkte jag tyvärr att mina kunskaper om matematik och fysik var för dåliga för att på god fot ge mig in i ett ingenjörsprogram. Basåret kändes då som det naturliga valet för mig och jag kom in i programmet HT23 och har under mitt läsår velat arbeta för att involvera basåret mer i det bredare studentlivet på KTH.

Lea: Jag har själv inte pluggat tekniskt basår, men är väldigt mån om vikten att alla får en bra mottagning. Själv läser jag Civilingenjör och Lärare med inriktning datateknik och har varit med på flera mottagningar på min egen sektion. Man kan helt enkelt säga att jag vet vad som behövs för att en mottagning ska bli bra, rolig och givande. Därför känns det bra att via CMK kunna bidra till att TBas också ska få en skoj mottagning.

Eric: Jag pluggade basterminen VT22 och sedan började maskinteknik. Tekniskt sett tillhörde jag Ingenjörssektionen Flemingsberg och inte TBas-sektionen (de som pluggar basår i Flemingsberg och Södertälje tillhör Ingenjörssektionen Flemingsberg respektive Telge Teknologsektion) men identiteten som basårare sitter starkt i mig. Jag var med och höll i THS-presentationen för TBas-sektionen 2023 och när jag fick möjlighet att arbeta med mottagningen 2024 via CMK kändes det som ett naturligt steg att ta.

Efterfrågan

Basårets mottagningar har historiskt inte imponerat många och vi har sett tydliga tecken på att det ändå finns en efterfrågan: ett citat från en basårsstudent i THS mottagningsutvärdering 2023 lyder:

Q: “Mottagning för Tekniskt basår är ett nytt fenomen under konstruktion. Vad borde vi ha med oss till nästa år?"

A: “En mottagning”

På den hastigt anordnade THS-presentationen förra året dök ca. 80 personer upp, och de allokerade banden för basåret till Nøllepubrundan blev alla utdelade, konserten med PQ och Teknologkören hade ett hundratal deltagare. En förbättring från många tidigare år, men något som vi kände kunde utvecklas mycket mer.

Visionen

Planen var att för första gången ha en lite mer KTH-typisk mottagning med faddrar, aktiviteter, och sittningar. Hoppet är att genom mottagningen kunna ge nästa årskull en blick in till KTHs studentliv och tidigare fostra engagemang hos studenterna. Att kunna utnyttja den gemenskapen senare i studentlivet när man sprids ut bland sektionerna är en utmärkt förutsättning för att skapa ett sammansvetsat studentliv på KTH:s campus.

Med en inledande integrering av basårsstudenterna är visionen att skapa ännu en grupp lite mer likt studenterna från Öppen ingång, ett gäng som läser olika kurser över hela campus men har utbredd kontakt över sektionsgränserna och en gemensam kulturbakgrund.

Svårigheterna

När vi först satte oss ner för att påbörja arbetet visste vi att det skulle vara en kamp mot strömmen, men en kamp vi kunde vinna!

Det svåraste för arbetet har varit att sektionen för tekniskt basår är en väldigt ny sektion med en väldigt låg budget. Med låga resurser och få traditioner är det ibland svårt att planera eftersom man inte kan följa etablerade idéer och veta vad som är lämpligt eller möjligt att ha med i mottagningen.

Hur många basårsstudenter som kommer att delta i mottagningen är en okänd faktor som har komplicerat planeringen. Andra sektioner har en mycket bättre bild av hur många människor som dyker upp men med basåret så vet vi inte riktigt, så man undrar alltid om man siktar för högt eller för lågt i planeringen. Faddrar var ett annat frågetecken. Inte så mycket i vart vi skulle få tag på faddrarna eftersom vi visste tidigt att vi inte ville fokusera rekryteringen på de nuvarande basårsstudenterna då de ideellt har andra mottagningar att vara med på nästa vår. Men tillsammans med osäkerheten kring mängden studenter som kommer närvara under mottagningen blev då frågan hur många faddrar kan och bör vi rekrytera?

Det unika med basårets mottagning är ju att basåret då får två mottagningar. Detta gör det lite tabu att rakt av göra en 100% “typisk mottagning på KTH“. Vi kan till exempel inte ha phös: att ha karaktärer som sedan avslöjas bara vara äldre kursare blir det märkligt när de studenterna kommer till sin nästa mottagning och stöter på samma fenomen. Av liknande skäl vill vi inte heller ha fusknollan, det finns då en risk att vi sabbar överraskningen för de andra sektionerna nästa år.

…och möjligheterna

Som arbetet fortsatt så har många av ‘svårigheter’ visat sig vara ‘möjligheter’!

Regelboken är tom och det finns inga traditioner sedan tidigare. Detta kan ses som begränsande att inte ha tidigare erfarenhet och struktur att jobba utifrån, men samtidigt är det otroligt roligt att vara med och utforma något nytt med så mycket spelrum. På KTH:s mottagningsinternat med andra mottagningsansvariga och gruppchefer lyfte många andra sektioner att de nästan är lite avundsjuka att basårsmottagningen inte har någon regelbok eller traditioner som behöver följas, eftersom då får man mer frihet att hitta på nya saker eller låna idéer från andra sektioner.

I grund och botten kanske det inte heller är något problem att ta inspiration från olika sektioner och sätta samman dem till en gemensam TBas-kultur. Det är ju trots allt dit vi basårare är påväg: ut till alla möjliga sektioner och kulturer.

En annan stor möjlighet vi får med mottagningen är att faddrarna är studenter från alla möjliga program, studenterna på basåret sitter ju i en unik sits där de måste söka till ett program efter att de har ‘kommit in på KTH’ och många är fortfarande rätt osäkra på vad exakt de vill söka när basåret börjar. Detta skulle ge de nyantagna en fantastisk möjlighet att få reda på de olika programmens kulturer och innehåll och kanske ge några lite mer motivation att fortsätta när de vet mer om vad som väntar dem efter basåret.

Som lösningarna för många av problemen har visat sig så är det fortfarande vissa saker som förblir svåra att ta hänsyn till i planeringen. När man planerar för antal närvarande, engagemang från elever etc så gissar man tyvärr fortfarande en del. Det bra med att med att mest ha sådana problem kvar är att det är ofantligt lätt att förbättra inför nästa årets mottagning! För få platser? Boka en större yta nästa år! En lek gick inte hem? Förbättra eller skrota den!

Personlig text från David

Jag minns att jag blev rätt besviken när jag fick reda på att vi inte skulle ha någon riktig mottagning. Man märkte sen att när studierna började så kände folk knappt varandra och det tog lång tid innan många hittade rätt, och än idag är en stor del av mina klasskamrater på basåret helt utanför det större studentlivet på KTH.

Allteftersom tiden gick fick jag en förståelse varför min mottagning var som den var. Sektionen är ju så pass ung och lite av ett svart får för resten av skolan, jag förstod att det är svårt att anordna en mottagning om man inte har en så robust sektion. Här blir det dock ett moment 22 med resonemanget “för att ha en fungerande sektion behöver man en fungerande mottagning, men för att ha en fungerande mottagning behöver man en fungerande sektion”. I processen av att bygga en fungerande sektion behöver man vid något tillfälle anordna en mottagning, och här ser jag väl mottagningsarbetet mer som en del av det större sektionsprojektet.

På grund av den mindre skalan är teamet rätt litet. Just nu är jag den enda från sektionen som jobbar helt med mottagningsarbetet men styrelsen har hjälpt ibland. Just nu är vi i processen att utöka mottagningsteamet, att en enda mottagningsansvarig fungerar när mottagningen är en konsert i borggården och en tipspromenad. Men arbetsbördan, även för en mindre mottagning, är för stor för att lägga på en person från basåret framöver. Armin, Eric och Lea har varit av en enorm hjälp i projektet och jag kan inte se hur det här skulle kunnat ske utan deras stöd. Man är tacksam för att ha så fina kollegor!

Hoppet för framtiden

Rätt högt upp på prioritetslistan är att försöka se till att basårsmottagningen inte blir ett ‘one off’ event utan att man sår fröna för en framtida basårstradition. Här försöker vi arbeta för att kartlägga och dokumentera arbetet så att nästa årskull så smidigt som möjligt kan fortsätta utveckla framtidens mottagningar.

Om man får drömma sig bort lite grann så tycker vi också att det skulle vara väldigt häftigt att om några år se på de framtida basårsstudenterna äventyra runt campus under mottagningsveckorna och försöka se vilka traditioner som har överlevt och vilka idéer senare generationer kommer på. Vårt absolut största hopp är alltså inte bara att mottagningen förblir, utan att den växer.

Programansvariga talar ut

KTH som universitet är väl medvetna om det vi beskriver här, den introduktion till KTH och gemenskapen som mottagningen tidigt fostrar är en betydande faktor för att klara av studierna på KTH. Rose Marie Hammar och Anders Clenander, programansvariga för tekniskt basår på KTH Campus Valhallavägen, berättar vad deras syn på mottagning för basåret är:

Vad har ni för förhoppningar om mottagningen?

Förhoppningarna från vår sida är att öka studenternas möjligheter att skapa ett socialt sammanhang, ge en känsla av tillhörighet till basåret samt skapa samhörighet med klasskamrater och äldre studenter. En uppstyrd mottagning är en möjlighet att skapa en positiv och inkluderande start för basårsstudenterna. Genom att fokusera på gemenskap, information och stöd kan de få hjälp att trivas och lyckas under sitt basår och vidare i sina studier. Att koppla äldre studenter som mentorer till basårsstudenterna är värdefullt. Mentorer kan ge råd, stöd och även hjälpa till med den kommande övergången till programstudier.

Vad har basåret för utmaningar eller problem som ni tror att en uppstyrd mottagning kan hjälpa?

Eftersom basåret är ett relativt kort, ettårigt program är det bra att tidigt skapa kontaktytor som kan behållas även efter basåret. Det är av stor vikt att studenterna får en god start och förstår vad som förväntas av dem. Med tanke på att många av studenterna kommer att mötas av en program-mottagning efter året hos oss, är det också värdefullt att basårsmottagningen får en egen identitet.

Hur ser ni på den allmänna utvecklingen av sektionen för tekniskt basår och studentlivet för basårsstudenterna?

Det känns väldigt viktigt och är mycket uppskattat att sektionen för tekniskt basår har skapats och växer med ett sådant varmt och stort engagemang från studenterna.

Avslutning

Att styra upp en mottagning för uppemot 250 nyantagna från scratch är inte någonting man gör på ett enda år. Vi får se hur det går 2024 och använder det som grund för att nästa årskull ska kunna arbeta med att utveckla mottagningen till något ännu mer solitt i framtiden.

Har du pluggat basåret tidigare? Fundera på att söka TBas-fadder i framtiden! Följ gärna @tbaskth på Instagram för framtida uppdateringar. Att engagera sig inom TBas-sektionen som “gamling” är ett utmärkt sätt att hålla kvar sin identitet som basårare, och förhoppningsvis kan man hjälpa de nuvarande studenterna med plugget under tiden!

Publicerad: 2024-05-24

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.