Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Årets Lärare 2021

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Årets Lärare är ett pris som delas ut varje år av THS. Alla studenter har haft möjlighet att nominera och har i år valt Mattias Wiggberg. Vi träffade honom för att prata om hans undervisning - och vad priset betyder för honom.

Mattias bor på Kungsholmen med sin fru och två barn. Kappsegling, fotografering och familjeliv fyller dagarna utanför KTH. För intervjun valde han kaffe över glögg.


Han disputerade i datavetenskapens didaktik vid Uppsala universitet och läste parallellt till företagsekonom. Kurser i Sydney, Buenos Aires och Tokyo samt studier vid Karlstad, Södertörn och KTH utgjorde en bred grundutbildning. Idag undervisar han vid Industriell ekonomi på kursen Aspekter på samhällets digitalisering, handleder kandidat- och examensarbeten samt bedriver uppdragsutbildning.


Just nu forskar han kring hur AI påverkar arbetsprocesser och affärsmodeller. Mattias är intresserad av skärningen mellan datateknik, organisation och samhälle och har precis tryckt iväg en ansökan för att studera hur samhällskontraktet påverkas av automatisering.


Vad betyder det för dig att få det här priset?

-Det är det finaste pedagogiska priset man kan få på KTH, för att det kommer från studenterna. För mig som har som enda prioritet att få studenternas resa att bli så bra som möjligt, är det ofattbart stort. Jätteroligt. Det blir också ett kvitto på att min undervisning faktiskt fungerar. Med utmärkelsen i ryggen är det lättare att få gehör för att utveckla kurser utifrån mina perspektiv. Jag hoppas också att det kan vara bra för kåren då jag och tidigare pristagares uppskattade undervisning kan få mer genomslag. Så ja, det är jättehedrande.

“Att få till förändring på KTH - det är svårt, man är en liten kugga i ett stort maskineri.”

Vart har du lärt dig om didaktik?

-Jag kommer från en lärarfamilj, och har själv jobbat med utbildning och kunskap, operativt och strategiskt, i hela mitt professionella liv. När jag undervisar vill jag att tiden tillsammans med studenterna ska bli så bra som möjligt, så att de i slutänden ska kunna bidra till samhället på det sätt de önskar. Det jag bidrar med är att skapa den struktur och miljö som behövs för att lära sig mycket


Han tar ofta in internationella experter att föreläsa.

-Även om jag kan mina ämnen väl så finns det ofta någon som är än mer specialiserad, eller som jobbar med frågorna på ett aktuellt sätt just nu. Genom att blanda föreläsare och material från den internationella forskningsscenen ämnena mer djup och liv.


Vad tror du skiljer din undervisning åt från andra?

-Att studentens upplevelse och kunskapsresa är i fokus är nog självklart för många lärare. Jag är mån om att låta precis detta vara vägledande för allt jag gör på kurserna. Genom att mäta och be om löpande feedback - ofta efter varje tillfälle - kan jag anpassa kurser medan de genomförs. Tillsammans med studenterna så tar vi gemensamt ansvar för att tiden används så bra vi kan.

“Studenter är måna om sin utbildning. Man vill bidra, och gör det.”


När han arbetade som stabschef på CSC-skolan (numera EECS), såg han att det ibland var svårt för studenternas påverkansarbete att få riktig effekt.Frågor återkom igen och igen för att organisationen inte lyckades ta till sig feedbacken. Han startade då veckovisa möten med studentrepresentanter och arbetade sedan med alla parter för att korta vägarna till påverkan.

“Det var något som inte stämde då problem inom utbildningen återkom, vi kan inte ha ett system som frågar efter feedback och sedan inte löser det. Jag såg det som mitt jobb att faktiskt hjälpa till där.”


Hur har distansundervisning påverkat din undervisning?

-Det förbättrade min undervisning. 2D-formatet är betydligt mer avslöjande. Jag måste tänka till som lärare. Det sätter högre press på mig - på ett bra sätt. Vi mäter data hela tiden och ser att nöjdheten och resultaten blivit högre. Möjligheten att bedriva bra undervisning har ökat. Det är lättare att få med hela gruppen. Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand. Studenterna kan vara med från där de är, även om det har andra åtaganden. Det är lättare att bjuda in internationella experter.


I din intervju med KTH beskrev du dig själv som en 'curator', vill du utveckla på det?

-Jag har koll på ämnet, vad som är viktigt och vilken nivå vi behöver nå. Det finns många bra kollegor, på campus och i mitt internationella nätverk som sedan är experter på de olika delarna. Jag designar sedan en gemensam resa genom kursmaterialet på samma vis som en curator presenterar konst. Mer som en dirigent än som en ensam föreläsare. Vetenskap och konst, du vet.


Du nöjer dig inte?

-Nej, det tror jag aldrig att man ska göra.

Publicerad: 2022-02-22

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.