Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus
Podcasts
Insändare

Årets Lärare 2019: Armin Halilovic

Bella Tapper - Authorosqledaren@ths.kth.se

När universitetslektorn Armin Halilovic först fick höra att han tilldelats den fina utmärkelsen Årets Lärare, tog det flera dagar innan han kunde återhämta sig från den fantastiska upplevelsen. Det är den absolut finaste uppmärksamheten han fått under sina 23 år på KTH. Det är med stor glädje och ära jag fått tillfället att intervjua Armin Halilovic som blev Årets Lärare 2019.

Detta är inte det första priset Armin tilldelats. Under hela sitt liv har hatt fått flera erkännanden, medaljer och diplom både för sin forskning i matematik och för sin goda och unika pedagogik. Under sina år på KTH har han fått flertalet ”Årets lärare för Haninge/ Flemingsberg Campus”, icke desto mindre berättar Armin att den senaste hedersbetygelsen överglänser de tidigare. Under intervjun får jag lära känna en person som jag upplever som varmhjärtad, vänlig och en person som älskar sitt arbete på KTH.

Armin Halilovic är uppväxt i Bosnien och flyttade till Sverige 1996 för att bo nära sina släktingar som redan bodde i Sverige. Redan i ung ålder syntes hans talang för skolämnena, speciellt matematik. Han hade en fallenhet för att förklara saker för sina kamrater och gillade alltid att hjälpa andra med skolarbete. Under sina universitetsstudier började han jobba som lärarassistent och blev snabbt populär bland studenterna som tyckte om hans sätt att förklara svåra matematiska begrepp och idéer. Vid denna tid väcktes en tanke hos Armin att han skulle kunna fortsätta att förklara matematik för studenter, som ett yrke. Familjen flyttade till Stockholm eftersom det var i Stockholm de flesta och bästa universitet låg. Armin började arbeta som universitetslektor på KTH 1996 vid Campus Haninge och han älskade det. Studenterna var ansvarsfulla, engagerade och duktiga, skolmiljön var inspirerande och seriös. KTH gav ett sådant bra intryck på Armin att han aldrig bytte yrke igen.

– Det är inte perfekt på KTH, berättar Armin Halilovic i telefonintervjun … men nästan! Ingenting är perfekt.

När jag först läste att Armin Halilovic har tilldelats KTHs kanske största och finaste pris för lärare kändes utmärkelsen självklar. Han har via sin hemsida hjälpt mig liksom många andra studenter i linjär algebra, envariabelanalys, flervaribelanalys, diskret matematik, differentialekvationer, statistik, algebra och geometri och många andra kurser, trots att vi inte ens träffat honom. Tack vare hans pedagogiska information, webbsida (http://ingforum.haninge.kth.se/armin/) och stora engagemang blir de omöjliga kurserna möjliga och de svåra tentorna intressanta. En student i Flemingsberg, Kalle Enfors, som läst många kurser med universitetslektorn berättar att varje föreläsning är en upplevelse som är full av glädje och motivation. Det är alltid lärorikt och värdefullt att åka till Campus för att vara med på Armins föreläsningar.

– Han är verkligen pedagogisk, och så god hjälp som alla bekräftar att han är, säger Kalle Enfors.

Vad är det som gör Armin så speciellt uppskattad i sitt arbete? Det Armin börjar med innan han startar att föreläsa i en kurs är att undersöka vilka som ska läsa kursen. Från vilket program kommer studenterna? Vad har de för baskunskaper? Vad förväntar sig studenterna att få ut av kursen? Armins specialitet tenderar att vara att lära känna studenternas behov så att de lättare kan uppfatta frågeställningarna och snabbare kunna lösa problemen tillsammans. Om det är datastudenter på ”flervarren” skapar Armin många exempel på hur flervariabel kan användas i programutveckling.

– Om det är medicinteknik studenter som läser kursen visar han många exempel på t.ex. kretsar eller hur matematiken används i teknik och maskiner på sjukhus. Nyckeln till framgång i en kurs är att en student förstår djupet av dess innehåll, berättar Armin Halilovic i intervjun.

Han poängterar också att det är viktigt att satsa på betyg C eller B i matematik kurserna, för att slippa att göra omtenta senare på grund av att man endast fokuserat på ”E-frågorna” som inte ger särskilt mycket insikter. För att uppnå de djupare kunskaperna är det betydelsefullt att diskutera med varandra och bolla idéer. Samtalen leder till att lärdomarna behandlas i hjärnan på en djupare nivå eftersom grunden i flera av samtalen i grupp är att repetera frågeställningarna om och om igen, repetera repetera repetera.

Armin Halilovic fortsätter att berätta att vem som helst kan läsa i en kursbok noga på KTH, och därför bör inte föreläsningar följa kurslitteraturen rakt av. Kursboken kan studenterna läsa på egen hand! Den bästa metoden för att lära sig något i matematik är att upprepa många olika uppgifter framhäver Armin, därför innehåller hans föreläsningar massvis av olika exempeluppgifter. Först får studenterna försöka klara uppgiften själva(försöka), sedan under föreläsningen försöker de lösa den tillsammans(instruera). Armin påpekar i intervjun att även om de flesta studenter är riktigt duktiga och ambitiösa högskoleelever är de faktiskt nybörjare vid varje matematikkurs på KTH och att alla matematiska koncept är komplicerade till en början. Interaktion och kommunikation med och mellan studenterna är därför väsentligt för att alla ska få tillgång till rätt hjälpmedel. Läraren berättar att han byggde sin hemsida redan från start när han började arbeta på KTH. Det var ett sätt att hjälpa studenterna få extra förståelse för kurserna och kunna gå igenom matematiska formler på nytt eller förbereda sig inför föreläsningar. Det handlar om att se frågeställningarna från olika perspektiv och lära sig matematiken från grunden. Enbart en lärobok räcker inte, enbart föreläsningar räcker heller inte. Det gäller att arbeta mycket (öva), utveckla sina kunskaper över lång tid och knyta ihop allting till en djupare förståelse.

– Det bästa med att arbeta som universitetslektor på KTH är studenterna. De är ansvarsfulla och arbetsvilliga, och som Armin med värme berättar ”underbara”.

– Speciellt studenter i årskurs 3 - 4.

Eleverna är inte helt nybörjare längre utan har blivit vana vid de tuffa studierna och höga tempot. Varje dag känner Armin en tillfredsställelse att komma till sin arbetsplats, det är en magisk plats full av kunniga och duktiga kollegor samt ambitiösa och duktiga studenter. Jag uppfattar att Armin är en man som verkligen älskar sitt arbete och att han lever för att dela med sig av sina kunskaper. I slutet av intervjun undrar jag om det är något mer han vill tillägga:

– Tack alla studenter. Lycka till! Ni är underbara människor. Jag är lycklig att få arbeta som er matematiklärare.


Publicerad: 2020-04-27

Twitter logo

Ansvarig utgivare: Cornelia Thane
© 2008 - 2020 Osqledaren.