Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Anonyma tentor, närmare än någonsin

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Cornelia Thane - Illustratorosqledaren@ths.kth.se

Carl Housten - Memecarl.housten@osqledaren.se

Innan pandemin började var kåren nära att ro rättvisa examinationer i land. Ändå finns det mycket kvar att göra.

För ett par år sedan sade den tidigare kårordföranden Emma Ingo att anonyma tentor handlar om inkludering, mångfald och jämställdhet, då det finns en risk att lärarna har olika förväntningar på olika studenter.


Det är i grunden anledningen till att så många studenter vill att deras examination ska anonymiseras; att rättningen ska ske på en rättvis grund. Högskolans ledning har själva uttryckt att det här är något de vill genomföra. De tillsatte en projektgrupp som genomförde undersökningar och pilotstudier, och åkte på studiebesök till andra lärosäten och samarbetade brett med olika delar av KTH. Så varför har det fortfarande inte implementerats?


Jag satte mig ner på ett lunchmöte med bland annat Wanda Manninger, ledaren för projektet “Anonymiserad hantering av skannade tentor”. Det jag tog med mig från mötet var att- det finns helt enkelt ingen som driver eller ens tar upp frågan. På frågan om varför det inte ingår i KTH:s senaste projekt om Framtidens Utbildning var svaret att ingen tog upp det. Det ligger helt enkelt för långt ned på agendan.


Våren 2020 fick KTH:s ledning en betydligt mer angelägen fråga att hantera: en god utbildning och rättvis examination under en pandemi. Mycket av projektet som genomförts bidrog till att KTH faktiskt lyckades ställa om till digitala tentor snabbt. Så nu när restriktionerna är slut får vi väl anonyma tentor?

Om det ändå vore så enkelt. När anonyma tentor tidigare har varit på agendan har det varit kårens förtjänst.


Om det ska hända igen måste kåren ha resurser för att driva frågan. Alltså- studenter måste arbeta med det här för att det ska hända.


Idag ser inte engagemanget hoppfullt ut. Cheferna för utbildningsinflytande är de som vanligen arbetar med den här typen av fråga, men på grund av en vakant post hinns detta inte med- och man har gett upp försöken att hitta någon att tillsätta.


En gnällig meme kommer inte förändra något. Ett välformulerat mejl till din studienämnd är något bättre, men för att skapa förändring krävs engagemang. Om du vill ha anonyma tentor ser verkligheten tyvärr ut så att du måste arbeta för att det genomförs. Genom att låta en del av din fritid gå till att vara studentrepresentant och sitta med på möten med skolledningen, eller genom att ta ett uppehållsår för att driva frågan centralt på kåren. Precis som jag gjort, fast för att sitta och gnälla i artiklar som denna.

Publicerad: 2022-03-20

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.