Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

22 sektioner – Ett THS

Alcina Munene Persson - Authoralcina.munenepersson@osqledaren.se

Alexandra Andersson - Authoralexandra.andersson@osqledaren.se

Roisin Callaghan - Illustratorroisin.callaghan@osqledaren.se

22 sektioner, och en kår. THS arbetar med allas studenters bästa i fokus, men är allt bra? Osqledaren har pratat med representanter för två sektioner som inte alltid har haft positiva upplevelser av THS och som ser utvecklingsmöjligheter för organisationen.

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har närmare 10300 medlemmar fördelade inom 22 sektioner. Så hur arbetar man för att alla sektioner ska känna att de får ut något av kåren och att just deras medlemmar prioriteras? Vi träffar representanter för Maskinsektionen (M-sektionen) och Sektionen för Industriell ekonomi (I-sektionen) och diskuterar hur deras relation med THS ser ut idag och hur den har sett ut tidigare.

Johan Widmark började på KTH och Maskinsektionen 2016, och 2020 satt han på en heltidspost i Kårledningen på THS. I juni 2022 tillträdde han som M-sektionens ordförande, och under sina år på KTH har Johan sett hur M-sektionens relation till THS har ändrats:
– När jag började 2016 var det vanliga anseendet om THS på sektionen sådär; man tyckte inte att man fick ut så mycket av det. Nu det senaste ett och ett halvt året upplever jag att det har blivit mycket bättre. Just nu skulle jag säga att vår relation är ganska neutral. Jag tror inte att det är så många på sektionen nu som har någonting emot kåren, men jag tror inte att det är så många som vet exakt vad kåren gör heller.

Han tror att flera orsaker ligger bakom den positiva utvecklingen:
– Jag tror att dels tiden har gjort att det blivit bättre de senaste åren, för att det har skett ett generationsskifte, men också att vi förra året i styrelsen jobbade ganska hårt för att prata om THS och vad de gjorde för oss. Jag tror att bland annat det gjorde att folk insåg att vi kanske får ut någonting av THS.

Max Kenning började på KTH 2021 och i maj 2022 tillträdde han som ordförande för Sektionen för Industriell ekonomi. Carl Lavö började industriell ekonomi 2020 och är nu eventansvarig inom sektionens styrelse. Vi frågar dem om hur I-sektionens relation med THS ser ut:
– Vår sektions relation med THS är ganska svag. Det är egentligen inga dåliga känslor, men det är bara att det är väldigt få indekare som engagerar sig i THS, säger Carl.
– Generellt är det en väldigt svag relation sett till hur mycket utbyte vi får, lägger Max till. Det är mest de materiella sakerna som vi känner nyttjas bilateralt, men vi känner inte av THS-engagemang på vår sektion. Det känns nästan ibland lite mer som en börda.

Att få från I-sektionen engagerar sig inom THS tror Max och Carl handlar om flera olika saker:
– Dels tror jag att det är en väldigt stark brist på tradition, säger Carl. Man vet ingen som har varit engagerad. Intresset för kårfullmäktige på vår sektion är ytterst lågt. Men även att det kanske inte marknadsförs så mycket mot sektionerna där det inte redan finns den här traditionen. Så THS måste – om de vill ha fler indekare engagerade – verkligen marknadsföra det, för det kommer inte bara ske av sig självt.
– Det handlar mycket om storleken på sektionen och engagemang inom sektionen också, menar Max. Finns det en väletablerad sektion som engagerar sig mycket och har en väldigt bred verksamhet så är det färre som söker sig till THS.
– Om vi har mycket utbud på sektionen, varför ska jag gå till kåren och få ungefär samma, när jag känner folk på maskin och det redan är tryggt? menar Johan. I likhet med I-sektionen är M-sektionen stor, och Johan tror att det påverkade sektionens tidigare syn på THS:
– Jag tror inte THS hade gjort någonting “per say”, men kanske snarare att medlemmarna tyckte att vi höll på att växa ur kåren. “Om vi är så stora kanske vi inte behöver vara med i kåren? Varför kan vi inte starta en egen kår? Då kan vi vara någonting som är mer riktat mot oss.” De kände att de kanske inte fick så mycket stöd som de borde ha fått, vilket är svårt från kårens sida, för det är många studenter, så hur ska man synas för alla?

Ja, hur ska en organisation som ska samla studenter från 22 olika sektioner synas för alla? Det är en fråga vi återkommer till flera gånger.
– Att se ett första steg från THS; ett större engagemang i väletablerade sektioner som har bred verksamhet och som historiskt sett inte har haft en jättebra relation med THS, kan vara ett första steg. Men jag tror att det steget måste tas från THS sida, säger Max.
– Jag tror att THS skulle kunna vara tydligare med vad studenterna får ut av att vara med i kåren, säger Johan. Det finns ju massa fördelar, men vilka är de? Jag tror på lite mer riktad marknadsföring, även om det bara är rebrandat för alla sektioner, men det känns mer som att de pratar med oss.

Carl pekar på en svårighet i att marknadsföra THS för sektionen, och beskriver hur THS kan be sektionen att marknadsföra någonting, utan att berätta hur de själva skulle ha marknadsfört det och skicka med marknadsföringsmaterial.
– Då känner man mest “jaha, okej, varför ska vi göra det här? Kan ni inte göra det själva?”.
– De som sitter på sektionen har kanske inte riktigt tid att ta reda på det från THS, skräddarsy det och sedan pumpa ut det, menar Johan. Nu har ju THS en kommunikatör som skickar bra material, men jag tror att det hade behövts skräddarsytt material som är redo att skickas ut till sektionen, men det tror jag kan vara svårt att göra mot alla 22 sektioner.

Har det diskuterats inom era sektioner att lämna THS?
– Det är en sak som har kommit upp på sektionsmöten. Senast förra våren kom det upp som motion, men den röstades nästan enhälligt ner. Så det finns inget stort intresse från oss som sektion, säger Max.
– Ja, när det var som mest negativ bild av THS, då snackades det om – och många menade det på skämt – Mexit. Det har diskuterats, men det har aldrig tagits upp seriöst, säger Johan.

Nedröstade motioner och skämtsamt omgjorda Brexit-loggor till trots är det uppenbart att alla sektioner inte alltid varit nöjda med THS arbete. Så vilka möjligheter finns det för sektioner att diskutera sådant?
– De råd som finns på THS har historiskt sett varit bra till viss mån. Jag går till exempel på ordföranderåden, och de har varit bra och givande för utbyte mellan sektioner. Men i termer av utveckling för THS är det svårt när THS sitter i samma rum, runt samma bord, menar Max.

Som Johan ser det finns det gott om forum för diskussioner med kåren, och han lyfter även sektioners möjligheter till opinionsbildning:
– Inom till exempel Kårfullmäktige har Maskin ibland varit ganska hårda mot kåren. För 1-2 år sedan var Industriell ekonomi, Samhällsbyggnad och Maskin ganska nära samarbetande och jobbade för att driva lite större förändringar i Kårfullmäktige, berättar Johan.

Men hur stort ansvar kan man lägga på THS och vilket ansvar har sektionerna när deras samarbeten med THS inte fungerar klanderfritt? Johan menar att vissa på M-sektionen har bidragit till att förmedla en negativ bild av THS.
– Generationsskiftet har gjort att den här rösten inte finns med så ofta i diskussionen; att man tycker att kåren inte bidrar så mycket. Tidigare om man börjat diskutera kåren på sektionen har det ofta varit någon som kommer in i diskussionen och säger “ja, det där är inte bra, vi behöver inte dem” och det tror jag är en brist på insikt i hur mycket arbete kåren gör.

Han poängterar också vikten av att låta de nya studenterna skapa sin egen bild av THS, och där är Max enig.
– Personer kan ha olika åsikter om THS, och när man blir mer engagerad i sektionen får man bilda sin egen uppfattning. Jag tror inte att det är något som aktivt framförs för nya studenter, säger han.

För Max och Carl är det tydligt vad som skulle kunna förbättra I-sektionens relation till THS:
– Man måste försöka bygga engagemang hos Indekare mer än Indek-sektionen, säger Carl. För sektionsmedlemmarna är de som inte alls har kontakt med THS.
– Jag tror att det är viktigt att försöka att inte köra över sektioner, säger Max. Att jobba med oss, även med sektioner som man kanske har dispyter med. Det kommer alltid vara en spänd relation så länge någon känner sig överlägsen den andra.

På M-sektionen har diskussionen kring THS blivit allt mer positiv de senaste åren, vilket Johan tycker är bra.
– THS är inte perfekta och vi är inte heller perfekta på vår sektion, säger han. Men jag tror att vi i alla fall har landat i en mer positiv relation de senaste ett och ett halvt åren, och det är jag väldigt glad för.

Publicerad: 2023-05-11

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.