Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Snåla Ceremonier

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Rebecka Ingram - Illustratorrebecka.ingram@osqledaren.se

Guldet blir till sand. Diplomeringen blir utan bubbel. Och snittar.

KTHs ceremonier har skett digitalt under pandemin. Nu vill KTH dra ner på kostnaderna kring dessa. THS Fanborg har lämnat sina åsikter om allt detta skriftligen till beslutsinstanserna.

Mottagningen i Stadshuset ändras så att nya studenter kommer välkomnas på Borggården istället för Blå Hallen i Stadshuset.

Promoveringen är ceremonin för att upphöja professorer till doktorer. Den flyttas nu från Konserthuset till Stadshuset, vilket gör tillställningen mindre unik och högtidlig.

“Let's put it into motion I'ma give you a promotion”

Kring diplomeringen har KTH beslutat att utdelningen av examensdiplom kommer att ske tre gånger per år under 2022 och 2023. Därför att “Många alumner uttryckte tydliga önskningar om att vänta med sitt deltagande till ceremonin kunde genomföras på plats i Stadshuset.” (från beslutsdokumentet). Därav är det fler som vill delta i dessa ceremonier kommande åren.

För att hålla kostnaderna nere har KTH därför beslutat att dra in det efterföljande minglet i Gyllene Salen med bubbel och snittar. Allt detta är en trend, under början av 2000-talet arrangerade KTH en banquett för alla diplomander.

Istället för att kunna skåla med kurskamrater efter en avslutad ceremoni körs man ut.

Publicerad: 2022-02-03

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.