Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Malvina, eller ett case i kårens demokratiska processer

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Malvina är inte en medlemsorganisation. Det är en förening utan transparens gentemot sina medlemmar, där enbart styrelsen ges möjlighet att påverka verksamheten. Trots detta har föreningen år efter år godkänts av kåren och kunnat fortsätta hävda sig företräda 2000 studenter

Osqledaren fick tidigare i höst in ett tips om att granska Malvinas verksamhet. Det var en tidigare styrelseledamot i föreningen som skrev till oss och delgav mycket av informationen som den här artikeln grundar sig på. Malvina beskriver sig själva som ett nätverk för 2000 kvinnliga- och ickebinära studenter på KTH. Detta nätverkande är både inom näringslivet och bland studenter, deras verksamhet är i huvudsak företagsevent och sociala event, såsom att spela padel tillsammans eller gå på spa. De är en kårförening på THS och har en lång historia med gott anseende.

Jag satt med i dess styrelse förra läsåret men reagerade starkt på att de trots att de sagt sig vilja korrigera en del av felen i verksamheten inte verkar ha gjort det.


Vad är det då vi granskar? Jo - vi har undersökt deras stadgar, som du enkelt kan finna på deras hemsida. Där fann vi snabbt flera paragrafer med odemokratiska lydnaden. Paragraf 5:3 ger styrelsen i uppgift att bereda valet för deras efterträdare. Som enligt 5:1 väljs av styrelsen, på ett av deras veckoliga styrelsemöten.

Om nu inte årsmötet utser nästkommande styrelse, så kan man fråga sig varför det ens finns ett årsmöte? Det regleras i 4:5 och ska vara ett tillfälle för styrelsen att granska sin egen verksamhet. Det finns alltså varken valberedare eller revisorer i föreningen - trots en hög ekonomisk omsättning och stort inflytande.

Hur blev det såhär? Malvina har gjort det enkelt för sig att ändra deras stadgar, i paragraf 6:1 finner vi att ändringar görs av styrelsen under två på varandra följande styrelsemöten. Allt detta var styrelsen medvetna om vid deras årsmöte 20/21, då de skrev i sitt protokoll:

Gruppen har uppmärksammat hur demokratiskt uppbyggd styrelsen egentligen är i jämförelse med andra kårföreningar. Adrian Södergren (Mottagningssamordnare - Reception Coordinator) har godkänt Malvinas stadgar för läsåret 20/21, vilket THS gör varje år. Under samtal med Adrian, skiljer sig Malvina när det kommer till hur vi hanterar våra medlemmar i jämförelse med övriga kårföreningar, detta påverkar vilka som har rösträtt, medlemmar, hur rekryteringen ser ut mm, vilket skulle kunna ses som odemokratiskt då våra medlemmar inte har rösträtt.


Detta följt av ett medskick till nästkommande styrelse att fundera på om de vill bedriva verksamheten som tidigare. Vi hörde av oss till Adrian för att höra hur samtalen med Malvina sett ut, och varför han valt att godkänna deras stadgar förra året. Bilden han delade av processen var betydligt mer nyanserad. Han hänvisade till THS Reglemente 7.5.3, som säger att medlem i en kårförening är någon som har rösträtt på dess årsmöte. Och förklarade att det är formulerat så därför att kårföreningar där alumner är aktiva ska kunna fortsätta sina verksamheter, då det också finns ett krav på att minst 50% av föreningars medlemmar ska vara studerandemedlemmar på THS. Man räknar alltså dessa personer som hedersmedlemmar eller dylikt istället, för att kringgå detta. Detta gäller främst föreningarna med gamla anor. Detta gjorde att när Adrian bad om ett utdrag av föreningarnas medlemmar, stod Malvina 20/21 frågandes kring vilka medlemmar dem ens skulle skicka in - då det enligt THS reglemente endast är Malvinas styrelse som är medlemmar, inte de 2000 som dem stoltserar med. Malvinas medlemmar har alltså inte ens rösträtt på sina egna årsmöten.

Vår källa skrev:

Det som i praktiken händer om man anmäler medlemskap är inte att man blir medlem, utan att man endast läggs till på en mejllista.

Vi talade även med Johan Hamredahl, THS Studiesocialt Ansvarig 19/20, därför att posten för Mottagningssamordnare stod vakant och han tillförordnades en del av det ansvaret. Det var under hans mandatperiod som dessa demokratiproblem i Malvina uppstod. Av förståeliga skäl, kunde han under sin mandatperiod inte prioritera hantering av kårföreningar. Han hade inte hört talas om detta tidigare och mejlinkorgen säger detsamma.

Den tidigare styrelsemedlemmen vi har haft kontakt med rådfrågade THS Sakrevisor Ryll Åman i våras. Han svarade bland annat:

Demokratiproblem inom Malvina är tyvärr inget nytt och brukar återkomma i viss grad varje år när det är omregistreringsperiod för kårföreningarna och det behöver ses lite mellan fingrarna för att Malvinas ansökan ska gå igenom.

Vi hörde av oss till Ryll kring detta, han hade inget att kommentera kring hanteringen som varit, men har gjort sig tillgänglig till mottagningssamordnarna ifall de skulle vilja ha stöd i frågan.

Varför är det här så allvarligt? Denna hantering går direkt emot THS reglemente och värderingar. Malvina når ut brett med deras företagskontakt, säger sig representera många medlemmar som inte ens ges en röst inom organisationen. Och har på senare tid börjat engagera sig mer i JML-frågor, bland annat genom samarbete med KTH Equality Office.

Hur ser det ut nu då? THS nuvarande mottagningssamordnare, Julia, är i kontakt med Malvina för att åtgärda demokratiproblemen i deras verksamhet. Malvina svarade:

Det stämmer att vi jobbar med detta, och vi ska se till att innan nästa styrelse tillsätts ska både stadgarna ha ändrats, och att den nya styrelsen kommer väljas in på ett demokratiskt sätt. Första steget kommer att vara att tillsätta en valberedning.

Osqledaren ser fram emot att se nya tag hos Malvina! Och i förlängningen kanske även ett bredare samtal kring hur vi ska hantera våra kårföreningar på ett mer demokratiskt vis.

Publicerad: 2021-11-03

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.