Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Kårengagemang för länge sedan

Carl Housten - Authorcarl.housten@osqledaren.se

Har du sett vår förra utgåva av tidningen har du säkert lagt märke till tidningen som präglar omslaget. Vi har tagit kontakt med och intervjuat författaren till debattartikeln som vi skannade in för omslaget! Han heter Johan Enfeldt och har efter kårpolitiken fortsatt i lokalpolitiken. Vi frågade honom hur det var att engagera sig under hans tid.

Vill du börja med att berätta lite om dig själv?
-
Jag började på Elektro -87, och har efter studierna arbetat med verksamhetsnära IT som konsult. Paralellt med jobbet har jag varit engagerad i Liberalerna länge. Mest inom skolpolitik. Nu är jag istället hos Socialdemokraterna och skriver en ledare i veckan hos Dagens Arena.

-Under min studietid var jag även med i sektiontidningen, Emissionen hette den då.

Hur var det att engagera dig på din tid?
-Under studietiden sysslade jag med studiebevakning på min sektion. Det började hela engagemanget. När jag sen kom i kontakt med kårmänniskor under mitt tredje år blev jag uppmuntrad att söka mig till SFS (Sveriges förenade studentkårer), där jag blev vice ordförande för dåvarande RefTec. Jag har idag kvar kontakt med fler från SFS än från KTH.

-Kul att tänka över allt som jag fick uppleva under min tid och engagemang. Det som var synd var att det var så låg status på att verka för studenternas bästa. Och spännande att se kårernas olika förutsättningar och utmaningar.

-Jag kom till KF med tanken att kåren blivit för mycket av en fest- och eventbyrå. Jag fick inte bidrag för att resa ut folk till RefTec event för att alla kårens pengar gick till fester istället.

Publicerad: 2021-12-17

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.