Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Dekisflytten - Framtiden för spexen på KTH

Studiesocialt ansvarig | Head of Student Social Activities, Emil Blocksjö - Authorstudiesocialt@ths.kth.se

Roisin Callaghan - Photographerroisin.callaghan@osqledaren.se

Dekisflytten påverkar spexen negativt, det går inte att skjuta under stolen. Framtiden för spexen ser däremot inte så mörk ut som man kan tro. Samarbete och laganda genomsyrar diskussionerna och många är lösningsorienterade för att få det att fungera. Ingen är stoltare än jag över arbetet spexen gör i frågan. Läs mer för att få reda på mer om Dekisflytten!

Halloj! Jag heter Emil och är Studiesocialt ansvarig på THS. Jag arbetar med Studiesociala frågor, det vill säga pubar, sektioner, sektionslokaler, utbildningar och spex. På KTH har vi totalt 11 spex, men ett av dem är dock inaktivt. Mitt spex-ursprung kommer från Dubbelspexet, vilket är ett gemensamt spex mellan CL och W. Det finns även flera andra spex: Bergsspexet, Fysikalen, iSpexet, Jubelspexet, Kårspexet, Krexet, KVSIF och METAspexet. Det nyaste tillskottet är English Theatre Club som är THS första engelsktalande spex. Det är superviktigt och kul att vi har ett engelsktalande spex så att alla internationella studenter har en möjlighet att uppleva spexkulturen vi har på KTH. Sedan har vi även Elogen som tyvärr är inaktivt sedan 2020, men vi hoppas att de är tillbaka snart igen.

Dekis är spexförrådet alla spexen under THS kan nyttja. Vi fick tillträde till Dekis 2014 under premissen att lösningen inte var permanent. Det var en lokal vi kunde nyttja efter att Dekis flyttade från Kräftriket. Det är alltså inte första och förmodligen inte sista gången vi gör en Dekisflytt. Den här gången har KTH däremot sagt att detta är en långvarig lösning. KTH-lokaler är dock aldrig en självklarhet och varken studenter eller KTH-personal kan se in i framtiden.

Dekis är uppdelat i 2 användningsområden. Ett av användningsområdena är förvaring av all rekvisita, kulisser och allt annat material spexen använder till sina föreställningar. Det andra användningsområdet är byggyta. Spexen behöver ganska stor byggyta för att kunna göra sina projekt. Många spex har många personer som är med i bygglagen och Dekis är en av THS mest brukade yta för studiesociala aktiviteter. Varje dag i veckan är det folk som bygger i Dekis.

Diskussionen om flytten började under min företrädare Hanna Bjarres tid. Diskussionen kring Dekisflytten diskuterades samtidigt som den omtalade sektionslokalsflytten. Sektionslokalsflytten är pausad och som det ser ut nu kommer den inte att återupptas på lång tid. Dekisflytten är däremot ett krav eftersom KTH behöver nyttja Dekis som central miljöstation. Eftersom KTH behöver anpassa sig till nya miljölagar behöver flytten ske så fort som möjligt. Vi bad om att få göra flytten under sommaren för att studenterna inte ska behöva hantera flytten under studietid. En flytt kräver mycket tid och samordning mellan KTH, THS centralt och spexen. Det är många aktörer som ska medverka och skulle flytten ske under vanliga studieperioder hade det gått ut över studierna. Spexen har även önskat det eftersom det är många föreställningar och byggande i Dekis under vanliga studieperioder.

I dagsläget håller KTH på att tömma nya Dekis på material och renoverar lokalen för att den ska vara brukbar för oss. Nya Dekis ligger i Sing-sing med entré mot Kemigården. I juni kommer vi sedan flytta allt material. KTH betalar för allt, men studenterna hjälper till att flytta sina grejer så att de kan få med sig materialet de vill behålla.Den nya spexförrådslokalen refereras i dagsläget till som “nya Dekis”, men spexen håller på att arbeta fram nya namnförslag. Det nya Dekis har en avsevärt mycket mindre yta än gamla Dekis. Vi hade otroligt tur som fick bruka en så stor lokal helt gratis. Gamla Dekis har en väldigt hög takhöjd och nya Dekis är mycket lägre. Det innebär att volymen minskar drastiskt och spexen måste göra sig av med väldigt mycket av sitt material. Under maj månad och under början av flyttperioden kommer spexen ha möjlighet att slänga gammalt bråte. I genomsnitt planerar spexen att göra sig av med 60 procent av sitt material.

Problemen med nya Dekis är flera. Det saknas för tillfället toalett, takhöjden är låg, ytan är mycket mindre, ventilationen är dålig, det är kallt i lokalen, väggarna är dåliga och så vidare. KTH prioriterar däremot det här projektet högt och mycket av det kommer att lösa sig. Förvaringsytan är däremot tajt, men spexen har ett starkt samarbete vilket gör att man kommer att kunna dela på och effektivisera förvaringsytan. Jag är stolt över deras lösningsorienterade inställning och jag är helt säker på att de kommer att göra det här otroligt bra. Det är tydligt att det är ett mer utökat samarbete än tidigare och förslag som att dela på material och verktyg samt andra samarbeten diskuteras. De kommer även upprätta kontinuerliga möten för att hantera nya Dekis smidigare än det gamla Dekis.

Något jag verkligen önskar från KTHs håll är att de löser toalettproblemet. De har sagt att det prioriteras, men inte gett mig ett definitivt besked. Dessutom önskar jag att spexen får tillgång till tomma lokaler för tillfällig förvaring utöver nya Dekis, på grund av de nuvarande planerna kring lokaler som sker just nu är detta däremot mer en dröm än något som kan realiseras inom en snar framtid.

I tider med ökade lokalkostnader och miljökrav behöver KTH sätta press på oss för att effektivisera de ytor vi får gratis från dem. KTH värdesätter spexen högt och nya Dekis är en kompromiss som gör att vi behåller funktionen av Dekis gratis samtidigt som KTH får tillgång till lokalen de behöver för att uppnå sina miljömål. Slutsatsen är dock tydlig: spexen har blivit serverade en bajsmacka, men de gör om den till en nutellasmörgås genom ett starkt och effektivt samarbete. Hatten av!

Publicerad: 2023-05-23

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.