Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Does my toaster work in the freezer?

2023-03-18

Ever wondered how many bananas it takes to power a house? How many fireflies to match the brightness of the sun? Author, cartoonist, and engineer Randall Munroe was in Stockholm for his book “What If? 2”, a collection of some of the many intriguing viewer-submitted questions he answers on his blog “What If?”. Osqledaren interviewed him right before his book signing.

Quarnevalen RELOADED

2023-03-01

För nästan exakt tre år sedan skrev jag en artikel om en stor sorg inom studentlivet: Quarnevalen var inställd. Jag förstod inte riktigt den fulla innebörden av det, då jag som förstaårsstudent aldrig hade deltagit i en Quarneval. Det påståendet stämmer tyvärr fortfarande. Inte bara för mig, utan för en övervägande majoritet av Stockholms studenter.

Ansvarig utgivare: Benjamin Javitz
© 2008 - 2023 Osqledaren.