Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus
Podcasts
Insändare

Annonsera

Med sin upplaga på ca 10 000 ex är Osqledaren Sveriges största tekniska studenttidning. Tidningen är helt annonsfinansierad och skickas kostnadsfritt hem till alla kårmedlemmar vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm fyra gånger per läsår. Osqledaren är det bästa sättet att nå studenter på KTH. Osqledaren drivs ideellt av studenter under ledning av en heltidsarvoderad chefredaktör (tillika ansvarig utgivare).

Tillsammans skriver vi om det som händer på KTH, studentkåren, nöje, teknik, arbetsmarknad och annat som intresserar studenterna. Ambitionerna är höga både vad gäller det redaktionella innehållet såväl som produktionen. Osqledaren är ett utmärkt annonseringsalternativ för er som vill nå KTH-studenter eftersom vi kommunicerar med framtidens KTHingenjörer på ett naturligt och välbekant sätt, regelbundet och i stor volym.

Kontakt

Vill ni annonsera i Osqledaren?
Maila oss: osqledaren@ths.kth.se

Annons i fysisk tidning

 • Tryckteknik: Fyrafärgs CMYK.
 • Upplösning: 300 dpi
 • Utfall: 3mm
 • Inlaga: 120g TF Obestruket Offset
 • Omslag: 240g TF Obestruket Offset
 • Baksida

  Mått: 208 x 230 mm
  32 000 kr

  Halvsida

  Liggande: 208 x 135 mm
  Stående: 104 x 270 mm
  15 000 kr

  Helsida

  Mått: 208 x 270 mm
  Inlaga - 24 000 kr
  Första uppslaget - 26 000 kr

  Kvartssida

  Stående: 52 x 67,5 mm
  10 000 kr

  Utgivningsplan 2020/2021

  Utgåva 1

  Manusstopp: 16/9
  Utgivning: 6/10

  Utgåva 2

  Manusstopp: 21/10
  Utgivning: 12/11

  Utgåva 3

  Manusstopp: 26/1
  Utgivning: 13/2

  Utgåva 4

  Manusstopp: 14/4
  Utgivning: 4/5

  Ansvarig utgivare: Cornelia Thane
  © 2008 - 2020 Osqledaren.