Samhälle
Kultur
OL Gräver
Underhållning
På Campus

Om Osqledaren

Osqledaren är Tekniska Högskolans Studentkårs tidning som når ut till alla KTHs kårmedlemmar i cirka 10 000 exemplar, fyra gånger per läsår. Tidningen har till uppgift att bevaka kåren och KTH, men skriver också om andra ämnen som kan vara intressanta för teknologstudenter; som till exempel nöje, teknik, karriär och utbildning.

Vill ni annonsera i Osqledaren? Klicka här!

Kontaktuppgifter

  1. Chefredaktör: Raquel Frescia

  2. Ansvarig utgivare:
  3. Raquel Frescia
  4. 08 79 09 888
  5. osqledaren@ths.kth.se

  6. Kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 19
  7. Osqledaren, THS, 100 44 Stockholm

Ansvarig utgivare: Raquel Frescia
© 2008 - 2024 Osqledaren.