Utpetad, men han tvivlar på grunderna

Arbetar man i THS:s ledningsgrupp innehar man ett förtroendeuppdrag, som man förlorar om styrelsen tappar förtroendet. Henning Alesund träffade Viktor Tullgren, som entledigades efter bara två månader på sin post som kårordförande 08/09. Är det rimligt att låta en student offra ett år av sina studier för att hamna i styrelsens godtycke?

Eftersom denna intervju har rört upp starka känslor bland flera läsare vill Osqledaren klargöra att den inte reflekterar tidningens ståndpunkter eller åsikter. Intervjun har gjorts i syfte att belysa en specifik individs upplevelse av en specifik händelse. Detta har gjorts för att reflektera känslor som finns/har funnits inom THS. Problemet tas upp för att ämnet ska få ett utrymme att debatteras

Hur är det med de personer som har ett nedsvärtat förflutet i kårens inre krets egentligen? Det finns många på THS som har fått svara inför kårstyrelsen genom åren och en av dessa är Viktor Tullgren, som jag träffade i Gamla Stan en måndag i mars tillsammans med min fotograf. Han berättade om vad som hände honom när han läsåret 08/09 skulle jobba på THS.

2008 fanns det bara en kandidat till ordförandeposten, men den personen var inte förordad av valberedningen med motiveringen att han saknade ledaregenskaper. Då blev Viktor övertygad om att kandidera och slutligen var de sammanlagt tre stycken kandidater.

-Jag blev vald till ordförande och de andra två drog in sin ansökan, men blev invalda i kårstyrelsen istället. Det här var lite underligt, tyckte jag då.

Viktor satt på sin post i cirka två månader innan han fick ett oroväckande brev och blev kallad till ett möte med två representanter från styrelsen. Styrelsen hade papper på att Viktor inte innehade deras förtroende längre. Viktor berättar att han själv hade problem med THS:s vice ordförande och enligt Viktor själv var hon rekryterad av den tidigare styrelsen, medan han valts på demokratisk väg.

-Styrelsen hade haft ett möte där de hade kommit fram till att jag inte hade något förtroende hos dem. Det handlade officiellt om personkemi och att jag saknade ledaregenskaper, Det kom som en blixt från klar himmel. Jag blev väldigt överraskad.

Viktor hade fått ett ultimatum – skriv en handlingsplan eller avgå från posten.

-Jag hade i och med detta inget förtroende för styrelsen längre. De borde ha kontaktat mig långt tidigare och förvarnat. Jag såg det nu som att jag hade två alternativ: avgå, eller få styrelsen avsatt. De gamla kårrävarna sa att jag hade 50-50 chans att lyckas, men det skulle hur som helst bli en smutsig fight. Det hela skulle isåfall bara vara för min egen del. Det skulle bli långt utdraget och vara kårens tid som gick förlorad. Så jag valde att avgå istället.

Det gick samtidigt rykten om det egentliga skälet till Viktors entledigande från sin post och han har själv några teorier om orsaken till styrlesens missnöje. Bland annat är Viktor öppet homosexuell. Han säger att detta ibland ingjuter blandade känslor och kan här har varit en bidragande orsak. Vidare berättar han att det kan ha med hans politiska uppfattning att göra – han är välkänt starkt vänstervriden. Vad som också är känt är att det i styrelsen vid denna tidpunkt satt två personer med motsatt politisk orientering. Dessutom finns en viss rivalitet mellan campus Valhallavägen och campus Kista. Viktor kommer från ortscampus och han säger att han känner att det fanns en viss skepsis mot detta. Dessa spekulationer tillbakavisas dock starkt av THS:s ledning.

-Att dessa rykten spridits tyder väl på att fler än jag tycker att den officiella förklaringen inte verkar helt rimlig. Men det är en mindre viktig sak.

-Problematiken i kårens arbete grundar sig i att det är glada amatörer utan erfarenhet med miljoner i omsättning som sitter ett år i taget. Alla tar det på olika stort allvar och det blir vad man gör det till.

Viktor säger att problem uppstår när man sitter så kort tid som ett år på poster i kåren. Folk vill göra saker som syns när man gör dem, men man kan inte i någon byråkrati göra bra saker som syns direkt. Det kräver långsiktigt arbete.

-Kåren har gjort fel saker. Kåren har till exempel inte fattat att obligatoriet avskaffas. Man borde ha börjat arbeta för att förbereda sig för detta för fem år sedan. Ska man inte ha tvångsrekryterade medlemmar måste man arbeta långsiktigt och medlemmarna måste veta vad kåren gör. Men så blir det när man bara sitter ett år i taget. Styrelsearbete kräver långsiktighet. Förändringar sker sakta och de kräver kontinuerligt arbete.

Viktor har representerat kåren i Kista i fem år och han berättar att de förändringar han började försöka göra för fem år sedan har börjat slå igenom först nu. Skolan tycker dock att detta är snabba ryck. Skolan arbetar nämligen i mandatperioder om fem år och dessa fem år blir snabbt för de, men inte för studenterna.

För Viktor var tiden som kårordförande inte något större hit.

-Det var traumatiskt. Det känns orättvist. Man har brunnit för det och lagt ner mycket tid eftersom man är arvoderad för det. Jag rekommenderar ingen att vara kårordförande, eller det är inte bara kårordförande jag inte rekommenderar, utan att överhuvudtaget vara heltidsarvoderad på kåren. Det är inte värt det.


 • Johan Fagerhem

  Även jag var med under de stormiga månaderna kring höstterminens start, det var en mycket turbulent tid inom THS. Huruvida det var rätt eller inte som styrelsen gjorde vill jag inte uttala mig om alls, jag tycker personligen det är bra att ämnet lyfts upp och aktualiseras då det har hänt två gånger på två år.

  Det jag dock tycker är värt att kommentera och bestrida är om det är värt eller inte värt att vara heltidsarvoderad på THS, till skillnad från Viktor så tycker jag definitivt att det är värt det. Det är en chans man får en gång i livet som ger otroligt mycket i form av möjlighet för personlig utveckling. Jag satt som sagt förra läsåret som utbildningsansvarig på THS och har under denna vårtermin åter arbetat som heltidsarvoderad, denna gång studiesocialt ansvarig.
  THS är inte en felfri organisation, det har jag aldrig påstått, men det är en organisation som gör allt den kan för studenternas välmående och det är värt varenda krona och timme jag investerat i ideellt och arvoderat engagemang genom åren.

  Det är ett tungt och påfrestande arbete, men det är även ett givande arbete där jag fått en chans att arbeta för studenterna och studentlivet på KTH. Jag har inte ångrat en sekund av det.

  //Johan Fagerhem
  Utbildningsansvarig, THS 08/09
  Studiesocialt ansvarig, THS VT10

 • Frej Naimi-Akbar

  Sara Eriksson skrev en artikel i Osqledaren (http://osqledaren.se/2008/09/en-unik-situation/) i samband med att Viktor avgick. Den innehåller riktiga fakta om vad som hände, baserad på befintliga handlingar och vad båda sidor hade att säga.
  Om Henning Alesund inte klarar av att läsa de handlingar som finns i frågan från styrelse och fullmäktigemöten, så kunde han kanske i alla fall bemöda sig med att läsa den artikeln.

 • Marina

  Denna intervju är uppenbarligen gjord med en person som har en mycket biaserad bild av händelsen den fokuserar på. Överallt där en åsikt behandlas står det just ”rykte”, ”teori”, ”känner” och så vidare. Skulle intervjun gjorts med någon annan skulle en lika biaserad bild reflekterats – människor är subjektiva. Det är viktigt i faktastipulerande artiklar att låta alla sidor komma till tals, men denna artikel utger sig inte för att vara annat än en intervju med en person.

  Artikeln nämner dessutom inga namn och den här typen av journalistik bedrivs av all möjlig media för att ge en bild av något som faktiskt existerar – missnöje.

  Ta den senaste SVT-dokumentären om vargjakt som sändes 2:a maj: Där var det nog många som ville komma till tals, inte minst de som blev hårt kritiserade (exempelvis Andreas Carlgren) och intressegruppen som Jägarförbundet och andra, men de enda åsikter som fick plats var tjuvjägarnas åsikt. Dokumentärens syfte var inte att framställa det dessa individer sa som fakta, men det gavs inget utrymme för någon att motbevisa det heller. Den här typen av journalistik är måhända inte passande i alla situationer, men missnöje måste komma till ytan för att man ska kunna hantera det.

 • http://viskot.wordpress.com Viktor Tullgren

  Några små kommentarer i alla enkelhet.
  För det första det var inte jag som kontaktade osqledaren utan osqledaren kontaktade mig och ville göra en intervju.
  För det andra så är självklart det som kom med i artikeln bara en del av det som sades under intervjun då intervjun var relativt lång. Men självklart väljer osqledaren själv vilken vinkling man vill ha på sin story, detta betyder inte nödvändigtvis att detta är samma vinkling som jag hade valt om jag skulle skrivit artikeln.
  För övrigt så skulle jag nog vilja säga att min historia antagligen inte i sig är så intressant, nå förutom för mig själv, men däremot sett i ett sammanhang att man nu även detta verksamhetsår valt att avsätta en arvoderad på ungefär samma sätt, så kanske historien blir intressantare. Trotts allt en gång är ingen gång men två gånger är en vana, och att avsätta arvoderade är ingen bra vana om man vill kunna rekrytera nya. Därtill kan det i mitt tycke tyda på vissa organisatoriska problem med en extern styrelse.

 • Johan Fagerhem

  @Viktor: Där håller jag helt med dig, att två arvoderade på två år har knuffats bort är otroligt oroande. Dels som ett tecken på något som inte fungerar i organisationen, dels när det gäller de som funderar på att arbeta ett år för THS. Jag hoppas och tror att styrelsen lär sig av tidigare händelser för att kunna motverka att en sådan sak inträffar igen. Det blir en ohygglig situation för både organisationen och de inblandade individerna när sånt händer.

  Sedan tycker jag personligen att det är bra med öppenheten att våga visa både sina styrkor och svagheter som organisation som osqledaren de senaste åren har bistått THS med. Transparensen i organisationen är ohyggligt viktig för framtiden.
  Jag rekommenderar alla som inte redan gjort det att läsa senaste numret av osqledaren om man har minsta fundering kring THS – det lyfter fram flera olika aspekter, baserat på ingångsperspektiv.

 • Therese Thiel

  Jag tycker det är mycket olyckligt att artikeln antyder att THS inte accepterar personer med olika bakgrund.

  Som jag minns det satt det förra året i THS ledning personer från olika politiska block och partier, en öppet homosexuell och personer från både KTH Kista och KTH Haninge. (dessa uppräknade personer var då förrutom Viktor). Således anser jag inte att THS har svårt att acceptera människor för hur de är och jag tycker det är mycket synd att artikeln är skriven på det sätt den är, då den mycket möjligt kan skrämma bort folk från att söka förtroendevaldsposter de skulle passa mycket bra till.

  Therese Thiel
  Studiesocialt ansvarig, THS
  08/09