Klimathotet är en myt

Ty det står inte klart att det överhuvudtaget pågår en global uppvärmning. Faktum är att ingen forskare med respekt för definitionen av vetenskaplig verksamhet och teori kan hävda något sådant.

Allt fler människor rapporteras vara skeptiska till huruvida det pågår en global uppvärmning – och om så, huruvida människan bär ansvaret för denna. Detta är en klar trend i många länder, däribland Sverige, där debatten kring den påstådda globala uppvärmningen – åtminstone på internet – blir allt häftigare. Kanske är detta inget mer än en naturlig reaktion till en av de kallaste vintrarna i mannaminne, men troligare är att svensken snappat upp ett och annat i den allt livligare debatten som idag förs och som grundar sig i den växande insikten i hur FN:s klimatpanel IPCC och mycket av tidigare klimatforskning inte bygger på vetenskap – utan politik.

Det måste anses som uppseendeväckande att utgångspunkterna redan från första början i klimatfrågan inte har varit att försöka finna de smarta, enkla lösningarna. Perspektivet har istället varit raka motsatsen: att verka för att finna stöd åt de Stora Samhällsomvälvande Lösningarna – annars kan det kvitta. Att Rajendra Kumar Pachauri, chef över IPCC, deklarerat att “[T]oday we have reached the point where consumption and people’s desire to consume has grown out of proportion… the reality is that our lifestyles are unsustainable.” är illustrativt för hur frågeställningen omdanats till ett politiskt slagträ.

Dessbättre har allt fler människor börjat värja sig mot den ensidiga, dogmatiska propagandan vi alltför länge blivit tvångsmatade med. Inte minst har kritik i allt högre tongångar börjat riktas mot just IPCC efter ”Climate Gate”-skandalen och de efterföljande upptäckterna att många av tidigare publicerade (alarmistiska) forskningsresultat avslöjats varit direkt felaktiga, manipulerade eller rentav fabricerade för att kunna väcka största möjliga bestörtning bland allmänheten. Många är de forskare som nu i ett annat debattklimat – om uttrycket tillåts – vågar ta bladet från munnen och presentera en mer nyanserad bild av frågan. Detta är en klar kontrast mot den tidigare diskussionen där allt från ökad självmordsstatistik i Italien till bakgrunden till ”Black Hawk Down”-incidenten i Somalia 1993 bundits till just den globala uppvärmningen. Det finns med andra ord goda förhoppningar att vi äntligen kan få bevittna en kritisk debatt som kan söka svaren på de verkligt viktiga frågorna – som förblivit obesvarade.

Ty det står inte klart att det överhuvudtaget pågår en global uppvärmning. Faktum är att ingen forskare med respekt för definitionen av vetenskaplig verksamhet och teori kan hävda något sådant. Vi vet helt enkelt för lite om hur vårt klimat fungerar. Klimatforskning visar i mångt och mycket stora likheter med nationalekonomin: väldigt bra på att förklara varför något har hänt, men väldigt dålig på att förutse vad som ska hända (som alla som någonsin försökt planera helgen efter SMHI bistert känner till). Det enda vi faktiskt kan säga med säkerhet är att jordens klimat genom tiderna varit allt annat än stabilt och att den enda konstanta variabeln tycks vara just föränderlighet. Under de två miljoner år då människan gick från apa till dagens homo sapiens hann jorden genomlida hela sextio istider; under de hundratjugotusen år vi levt som moderna människor har vi hunnit uppleva inte mindre än tjugo plötsliga globala uppvärmningar där medeltemperaturen i vissa fall stigit hela 8 grader under en tjugoårig tidsperiod. Utöver detta saknar vi tillräckligt precisa data för att kunna göra vettiga förutsägelser; det är för många okända variabler med i leken. Det faktum att jordens medeltemperatur inte har ökat de senaste 10 åren (de allra senaste åren har den t.o.m. minskat) säger en hel del om vår okunskap.
Men om vi nu låter oss förbise denna punkt och helt sonika antar att det existerar klara bevis för att vi har en global uppvärmning att handskas med: går det att härleda denna till människan? Det talas mycket om att människans utsläpp av koldioxid skulle ligga bakom en förestående klimatkatastrof. Men det mänskliga bidraget till halten av koldioxid är bara två procent. Och av alla växthusgaser är det vattenånga som är den stora ”boven i dramat”, hela 95 % mot koldioxidens bidrag om ca 1-2 %. Trots vår dominans på jorden är vårt bidrag till klimatets förändringar perifert.

Men om vi nu antar att det faktiskt äger rum en global uppvärmning och att det obestridligt är mänskliga aktiviteter som ligger bakom denna utveckling – bör vi ens oroa oss? Inte heller här är svaret entydigt. Ett varmare klimat skulle faktiskt vara fördelaktigt för en rad platser på jorden. En ökning av temperaturerna leder främst till kortare och mildare vintrar, vilket skulle förlänga odlingssäsongerna på en rad platser. Betraktar man människans historia ur ett klimatperspektiv visar data att den mänskliga populationen växt snabbast under tider av varmare klimat. Kyla dödar långt mer än värme. Fördelarna med en varmare jord är långt fler än vad vi blivit programmerade till att tro.

Låt oss nu ta det djärva steget att anta att en global uppvärmning äger rum, att människan ligger bakom denna samt att konsekvenserna kommer vara lika hemska som Aftonbladets löpsedlar vill påvisa: bör vi agera? Inte heller denna fråga är enkel att besvara. Faktum är att man på goda moraliska grunder kan hävda att vi, för att lyfta den miljard människor som idag lever i extrem fattigdom ur denna, inte har något annat val än att fortsätta elda på våra ekonomier och skapa mer välstånd hänsyn till vare sig miljö eller klimat.

Konsekvenserna skulle då, med ovanstående antaganden, bli gigantiska klimateffekter som drabbar jorden om ca femtio till hundra år (inte ens Al Gore vill flytta fram problemen tidigare än så). Det är ofta här det alarmistiska lägret begår ett av historiens klassiska misstag: man antar att vi kommer bemöta framtidens problem med dagens verktyg. Om vi antar att världsekonomins tillväxt kommer ligga kring blygsamma två procent årligen – detta är ett mycket försiktigt antagande då världens ekonomi växt 50 % snabbare de senaste 15 åren – kommer världs-BNP år 2110 vara 19 gånger större än dagens. 19 gånger! En ynka 2-procentig tillväxt innebär att vi har resurser till förfogande som motsvarar 19 stycken jordar á 2010. Att vi i framtiden skulle stå nödfallna inför hypotetiska klimatförändringar är med andra ord inget annat än en ren myt. Och inte ens Al Gore tror att dessa konsekvensers kostnader uppgår till 19 gånger världs-BNP idag.

Vi kan således konkludera att frågan huruvida det pågår en global uppvärmning, om i så fall människan bör ligga till svars för denna, om vi i så fall bör bekymra oss eller om vi ens bör bry oss om att vidta åtgärder är långt ifrån avgjord. Det är glädjande att se hur debatten förs betydligt öppnare, rikare och mer saklig idag än för bara ett halvår sedan. Den går kanske ännu inte att finna i de klassiska medierna, inte heller på kvällspressens löpsedlar där hypotetiska tragedier säljer bättre än logiska, rationella resonemang, men likväl finns den där. Man kan bara hoppas att fler människor törs kritisera och utmana de tröttsamma domedagsscenarion som florerar. För med lite tur klimatfrågan snart läggas på samma samhälleliga skräphög som fågelinfluensalarmet, svininfluensapaniken och alla andra pseudokriser som enbart ägt rum i människors hjärnor och tv-soffor. Det är i så fall sannerligen på tiden.

Erik Wetter
(reds anm: på förekommen anledning vill vi påpeka att skribenten av denna artikel är en fd KTH-student och som ej bör förväxlas med forskaren Erik Wetter vid Handelshögskolan)

Läs svar på artikeln här och här


 • Sara

  Artikeln får det att framstå som att vi kan välja mellan att bekämpa klimatförändringarna nu, med dagens teknik och dagens BNP, eller i framtiden (”om hundra år”, när klimatförändringarna förväntas vara fullt genomförda?) med 2100 års teknik och BNP. Detta är inte sant – vi kan välja mellan att försöka FÖREBYGGA dem idag – med dagens teknik och ekonomiska förutsättningar, eller att försöka BEMÖTA de konsekvenser som, inte fullt ut bevisat men med förhållandevis stor sannolikhet, följer. De flesta riskanalytiker förespråkar det senare.

  För mer info, kolla till exempel http://www.skepticalscience.com/

 • pnilz

  Sara, varför visar då mätningar från 1700-talet att medeltemperaturen låg högre då än den gör nu.

 • gabi

  för att på 1700-talet mätte folk temperaturen genom att sticka ut fingret genom fönstret för en ”kvalificerad uppskattning”.

 • Ellinor

  Medeltemperaturen på 1700-talet var inte högre än den är idag, se: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ei/ei_reconsa.html
  Vilket är taget från National Climate Data Center.

  Är det även inte lite kostigt hur klimat jämförs med väder i artikeln? Det är ju två skilda saker.

  ”Klimatforskning visar i mångt och mycket stora likheter med nationalekonomin: väldigt bra på att förklara varför något har hänt, men väldigt dålig på att förutse vad som ska hända (som alla som någonsin försökt planera helgen efter SMHI bistert känner till)”.

  Sen vill jag lägga till en bra blogg som är skriven av forskare om klimatet: http://www.realclimate.org/

  Och även kommentera att de flesta av källorna till den här artikeln är ju tagna från tidningar och inte från forskningsresultat / vetenskapliga artiklar.

 • Simon

  ”En ynka 2-procentig tillväxt innebär att vi har resurser till förfogande som motsvarar 19 stycken jordar á 2010.” kan man ens räkna så? mig veterligen kan man varken äta eller köra bil på pengar?

 • http://www.moderna-myter.se Leif

  Mycket bra debattinlägg i den politiskt korrekta och vänstervridna debatten.

 • Christine

  Snälla OL, säg att denna debattartikel var ett stort dåligt skämt för att väcka debatt! Den är inte bara sjukt provocerande med mängder av uppenbarliga fel som i tidningsutgåvan försöker täckas med referenser till mer eller mindre vetenskapliga artiklar. Dessutom visar artikeln en nochalans och brist på respekt för de människor som idag drabbas av klimatförändringar, speciellt när författaren hoppas på ”tur” för att debatten ska läggas ner :-O. Har det aldrig slagit författaren till artikeln att larmet om svin- och fågelinfluensan inte har lagt sig på grund av tur? Gå en kurs i Riskmanagement och läs om Green Economics. Då kanske en viss kunskap för samhället inhämtas.

 • http://www.moderna-myter.se Leif

  Christine, det är du som är en naiv och blåögd miljömupp som köper denna skit.

 • Marina

  För mig är det uppenbart att människan i mångt och mycket nästan ensam bär ansvaret för många av det svåra miljöproblem vi ser idag och vet kommer påverka kommande generationer många år framåt i tiden. En närmre titt på historien talar snabbt om för oss vad som händer när vi skövlar regnskog (Sahara), övergöder våra åkrar, försurar mark och sjö. Däremot är jag också övertygad om den stora inverkan politiska agendor har på klimatdebattens karaktär och valda forum, varför den här artikeln är nödvändig. För att ifrågasätta.

 • Fri

  Är det här ett dåligt skämt? Det är ännu några dagar kvar till 1a april…

  Den här artikeln innehåller ytterst många faktafel och några rent lögnaktiga påståenden, såsom ”Faktum är att ingen forskare med respekt för definitionen av vetenskaplig verksamhet och teori kan hävda något sådant.”.

  Den här artikeln är inte bara fjantigt påhitt, det är skadligt påhitt också: det förminskar människors tro på vetenskapen.

  Jag skulle rekommendera alla som faktiskt bryr sig om vad vetenskapen säger, snarare än konspirationsteoretikerna, att läsa de åtskilliga vetenskapliga studier som finns publicerade.
  Tips: använd vare sig nature eller din favoritblogg som din huvudkälla… Kolla snarare in Nature och liknande seriösa publikationer.

  Att påstå att det bara är miljömuppar som tror på vetenskap är helt felaktigt. Tvärtom, miljömuppar är i allra högsta grad ointresserade av vetenskapen. Hos den gruppen människor finns det precis lika mycket konspirationsteorier som hos ”klimatförnekare”.

  Att påstå att klimathotet inte existerar eftersom det finns människor ”på båda sidor” som använder ovetenskapliga argument är att förbise vad vetenskapen faktiskt säger.

  Klimathotet finns, det är inte en åsiktsfråga (det är en vetenskaplig fråga; den bevisas med seriösa studier publicerade i vetenskapliga journaler). Det är inte något vänstern, miljömupparna eller new world order har hittat på. Att försöka göra det här till en politisk fråga (vilket den tyvärr har blivit) skapar bara problem.

  (ps: new world order finns inte, zeitgeist är ingen faktafilm, fluor i dricksvattnet är inte en hemlig konspiration för att döda oss alla, gud har inte skapat människan, homeopati fungerar inte, kärnkraft är inte farligt, spöken finns inte, människan har landat på månen, världens regeringar styrs inte av människoliknande reptiler eller gråa aliens, morötter ger dig inte bättre syn, c-vitamin botar inte cancer, akupunktur/spikmattor fungerar inte bättre än sockerpiller, vaccin ger inte upphov till autism, svininfluensan är ingen konspiration av läkarföretagen, aids skapades inte i ett labb av någon ond organisation, tomtar och troll finns inte, tandfén är påhittad et cetera.
  .. I äkta aftonbladetmaner: påstår du något annat om ovanstående så ligger du i riskzonen för att sakna skepticism och vetenskapligt kunnande)

 • Mackan

  Läste artikeln och trodde det var ett skämt i början men var det ej.
  hade förhoppning att det skulle komma en artikel efteråt angående klimatet men det kom ej.

  Då blir min fundering om osqledaren i nästa nummer kommer skriva om att evolutionenterorin inte stämmer (crocoduck) eller Att Aliens existerar och kommer från Zeta Reticuli ,eller varför inte ”månbluffen”

  Dock underhållande läsning ni leverar vid längre toabesök.
  Ja jag läser osq endast vid längre toabesök.

  Mitt förtroende för THS var lågt förut men efter detta kan man med klarhet säga att ni förlorat en medlem.

  kolla in potholer54 spellista om klimatet, Climate Change

  http://www.youtube.com/watch?v=52KLGqDSAjo&feature=PlayList&p=1725CB41EA4BC6E7&index=0&playnext=1

  http://www.youtube.com/user/potholer54#p/c/A4F0994AFB057BB8/5/7nnVQ2fROOg

  Tro inte blankt på bloggar utan läs källan och vetenskapliga tidskrifter angående ämnet.

 • http://osqledaren.se Osqledaren

  Osqledaren är INTE ett forum för propaganda eller ett språkrör för vare sig enskilda politiska partier, THS, KTH eller annan organisation. OL har för avsikt att ifrågasätta samtida fenomen oavsett om det är kulturella eller vetenskapliga sådana. Innehållet i tidningen reflekterar inte nödvändigtvis redaktionens eller chefredaktörens åsikter, allt för att (efter nödvändig filtrering) spegla det samhälle vi lever i.

  Att ständigt vara politiskt korrekt och inte låta skeptiker komma till talan är ofta mycket skadligt. Den som är övertygad om något som inte går i linje med den stora massans åsikt kommer alltid att få mothugg så länge denne står för sin åsikt.

  Den som tvivlar på innehållet i den här artikeln är mycket välkommen att skriva en insändare där motsatsen bevisas. Skicka den till osqledaren@ths.kth.se

 • C

  Ja, visst är det bra att debatten öppnas upp, men snälla – det här texten radar upp oljelobbyisternas ständiga och innehållslösa argument. Alla hoppas vi ju att förändringarna inte kommer bli så svåra som befaras, men det krävs ytterst lite sunt förnuft för att inse att dagens konsumtionstakt och tillväxthysteri måste lugnas eller i alla fall fördelas jämnare. Men ok, har du som ingenjör en smart lösning, visa den snarast. Jag är öppen för förslag.

 • C

  och precis som Mackan väntade jag på signaturen ”årets aprilskämt”, något som dessvärre uteblev.

 • Måns Östberg

  Jag har inga åsikter om debattartikeln skulle publicerats eller inte. Däremot tycker jag att det borde framgå mycket mycket tydligare, både i tidningen och på webben, att det är en debattartikel från en enskild part. Som det är nu är det uppenbarligen lätt att tro att det är Osqledaren eller THS åsikter i frågan som redovisas. Artikeln är dessutom signerad med en e-postadress från osqledaren vilket också skickar fel signaler i det här sammanhanget.

 • Ebba

  Kanske är det med punken som det är med tillväxten; det finns en gräns då den är dålig för dig. Kanske ska folk ifrågasätta sitt eget ifrågasättande när 97% av forskarna som förmodligen VET bättre, står fast vid sina argument.
  Massmedia ger ”båda sidor” en lika stor röst i debatten, men enligt SVT:s undersökning står 97% för den ena medan 3% står för den andra…

  http://svtplay.se/v/1960337/forskarna_eniga_om_klimatfragan

  http://svt.se/2.108068/1.1955993/forkrossande_majoritet_enig_om_klimatforandringarna?lid=is_search527895&lpos=2&queryArt527895=vetenskap&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0

 • Fredrik P

  Ebba, SVTs undersökning säger att 5 artiklar visade emot AGW, då 8000 producerades. När man ser det så kan man ju förståss tycka att det verkar som en liten siffra.
  Men SVT ”glömmer” förståss att nämna hur många av dessa 8000 som Bevisade AGW, och inte bara tog det som självklart och byggde vidare på det.

  Tror du det är mer än 5?

  Sen är SVT absolut inget vetenskapligt organ och att de bara har frågat klimatforskare har även sina negativa sidor. Hur tror du fördelningen skulle visa sig vara om SVT gick och frågade alla Präster i sverige om de tror på Gud? Skulle det bevisa en gång för alla at Gud existerar?

 • David

  Är inte särskillt förtjust i artikeln men vidhåller att kritiska röster är viktiga och därför är det också viktigt att artiklar som denna får publiceras, Man bör ju också läsa med en kritisk inställning (oavsett artikel). Illa är det dock att folk som läser den kan få fel idé om växthuseffekt, ökad växhuseffekt och andra miljöhot. Både källor och författare känns obehagligt partiska.

 • Christine

  Fredrik P, du har en klok inställning. Men jag tror inte att SVT skulle få ihop det till fifty/fifty. Även om de skulle gå in och rensa bland dessa 8000 artiklar respektive 5. Forskning behöver absolut ifrågasättas mer, men jag kan tycka att det är lite väl konstigt att en del anser sig veta så mkt bättre än forskare, även om forskare vanligtvis äger stort förtrendekapital.

  Men vad är det med en del? Jag gillar inte att man blandar ihop präster med forskning. Vetenskap och tro har väldigt olika grunder. Sluta blanda.

 • http://www.emils.filetap.com Emil

  När ska ni förstå? SOLEN ÄR DET ENDA SOM PÅVERKAR KLIMATET NÄMNVÄRT. Vintergatan har gått in i ett magnetiskt laddat fält och därmed har solens aktivitet ökat (finns många astrometerlogor eller vad de kallar sig som skirver om detta – sluta läs Aftonbladet!). Nasa har varnat för effekten av ökad solaktivitet i flera år men de finns dom som förstår att tjäna pengar på rädsla för klimathotet. Därför hamnar inte det i mainstreamen. När det blir soligt ”svettas” planeten för att kyla ner sig. Det akllas för klimat och det alstrar väder. Och koldioxid är inte en förorening! Koldioxid är viktigt – utan den kan inte liv existera. När ska ni förstå? – Går ni på den att det blir bättre väder om man betalar för att köra sin skitiga bil i stan också?