Kan man projicera saker på månen?

Jag undrar hur mycket energi eller hur stark laser behöver man för att kunna projicera en klassisk smiley » :D » på månen från jorden så att vi kan se det tydligt från jorden, om vi antar att det är helt mörkt på himlen och det är fullmåne.
Alternativt andra rörliga bilder, kanske eventuellt reklam?

/Daniel Zheng

Avståndet till månen är i genomsnitt 400 Mm (Megameter).
Varför vill du projicera när det är fullmåne. Nymåne skulle ju vara mycket lättare. Men OK. Fullmånen ger en belysning av ca 0,3 lux på jorden dvs dess ljusstyrka (flöde per rymdvinkel) är 50000 TCd. Flöden som går ut från den (Lambertyta????) behöver då vara 150 Plumen (Petalumen). Detta måste du slå med säg en faktor fyra. Jag har då antagit att din smiley behöver täcka större delen av den synliga månytan. Om vi säger att månen har en diffus reflektans på 0,5 (storleksordning rätt i alla fall) så behövs 0,3 Elumen (Exalumen, det är kul att få använda exotiska prefix). Detta behöver din laser leverera. Omräknat i effekt vid grönt blir det ungefär en Petawatt. Den lasern är inte en del av en hållbar utveckling. Det kan jag säga direkt i alla fall. Men har man en miljon kärnkraftverk till sitt förfogande är det ju ett tänkbart alternativ.
Om nymåne vore ett alternativ (syns ju dessutom bra på kvällen) kan det tänkas räcka med ngt tiotusental kärnkraftverk. Sedan ska ju laser byggas. … och hålla för påfrestningarna…

/Göran


 • Erik Bengtsson

  Lite bättre vore väll att fokusera på om det går att belysa månen med
  ett tecken synligt för blotta ögat. Man kanske skulle utgå ifrån
  vilken vinkelutbredning de minsta tecken har som personer med bra syn
  kan se. Och sedan beräkna hur mycket energi som borde gå åt för
  att belysa den mörka delen av månen när bara en liten skära är
  solbelyst. En avvägning mellan att himlen inte är riktigt mörk
  eller att större/ljusare månskära
  syns.