Initiativ till förnyelse

Vad gör en ingenjör? Vem är det? Och varför är det så många fler killar än tjejer som söker sig till yrket? 1: En ingenjör gör vadsomhelst, möjligheterna är oändliga. 2: En person med ett intresse och driv. 3: För att bilden av en ingenjör är förlegad, i alla fall om jag får tycka till.

Innan jag började min väg mot den diffusa titeln civilingenjör, var min bild en mossig vetenskapsman med oändlig kunskap om allt, om än med ett litet socialt handikapp. Skev, orättvis och inte det minsta i närheten av sanningen? Absolut, men säkert finns det de som fortfarande har den uppfattningen.

Två som tagit initiativet för att få bilden av vad en ingenjör gör och vem det är att klarna är Emelie Andrén Meiton och Marie Lagström, grundarna till sajten womengineer.se.

Emelie Andrén Meiton och Marie Lagström, grundarna till sajten womengineer.se

- Vi vill visa på möjligheterna som finns och vad det går ut på, säger Marie.
Detta vill de göra utan att försöka guida eller värva, utan snarare genom att samla informationen på ett ställe och ge en personligare bild.
Så, varför är det så många fler killar än tjejer som söker sig till ingenjörsyrket? Tycker inte tjejer det är intressant i samma utsträckning som killar?

Den generella uppfattningen om utbildningen verkar vara att den är väldigt svår, nästintill omöjlig att klara sig igenom. Utifrån egen, personlig erfarenhet är det snarare tiden än intellektet som inte räcker till alla gånger, och då gick jag Hotell- och Restaurang på gymnasiet.

För många kan det även vara så att andra utbildningar upplevs som mer precisa, lättare att definiera i form av »detta blir jag«, som t.ex. juridik, ekonomi etc. Men vad en ingenjör gör, är det svårare att sätta ord på, till och med för de som pluggar det.

- Jag tror att det finns många ambitiösa tjejer som skulle klara det, att det inte är en fråga om »kvinnor kan«, de behöver bara en förebild som kan väcka intresset, säger Emelie.

Det är den uppfattningen jag får av vad womengineer.se är, en förebild. Likväl för de som gått ett tag på sin utbildning, som för de som går på gymnasiet och inte ännu har valt vad de vill plugga.

En stor del av sajten består av en blogg, vars syfte är att ge en helhetsbild om hur det är att plugga på KTH– trista föreläsningar, tentapubar och nya vänner och lärdomar om livet och sig själv.

- Det är skönt att skriva av sig, säger avgående bloggaren Charlotte Hilding-Sahlin. Om jag med min blogg lyckas få folk att ifrågasätta sina fördomar om teknologer, då har jag lyckats.

Nu söker Emelie och Marie den nya heta bloggaren med huvudet på skaft, som ska inspirera fler att söka sig till ingenjörsyrket.
Oavsett om du är den nya bloggaren eller ej, hoppas jag du följer förnyelsen av bilden av ditt kommande yrke, för faktum är, det är allt annat än ett mossigt